ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Թարգմանվող լեզուն Թարգմանության լեզուն
Ոլորտները:
Որոնման բառը (կամընտրական):
Types:  Թարգմանություն  Բանավոր թարգմանություն  Հավանական
Ընդլայնված որոնման աշխատակերպ | Դիտել բոլորը

Ժամը Լեզուները Պատվերի մանրամասները Հրապարակող՝
Պատվիրատուի գործընկերները
Պատվիրատուի ԿԱՀ-ի միջին արժեքը Likelihood of working again Կարգավիճակը
Առաջինը   Նախորդը 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Հաջորդը   Վերջինը
09:33
Jun 26
High quality, technical background, DANISH translator for revision
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.3 out of 5
4.3 Past quoting deadline
09:31
Jun 26
Subtitle Translation from Danish to German
Translation

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
09:20
Jun 26
Projets FRANÇAIS vers NÉERLANDAIS et/ou FLAMAND
Translation

Corporate member
LWA: 4.2 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
4.3 Ուղղակի կապ հաստատել
09:15
Jun 26
EN>FI - Summary of product characteristics/two labels - Proofreading
Other: Proofreading

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
09:14
Jun 26
Перевод с русского на немецкий язык (медицина, юриспруденция)
Translation
(Հնարավոր)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Ուղղակի կապ հաստատել
09:11
Jun 26
Urgent English to Lao/Indonesian/Burmese/Cambodian/ Translation Project
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Ուղղակի կապ հաստատել
09:09
Jun 26
Traduzione legale italiano-inglese
Translation

Միայն անդամները
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
09:05
Jun 26
Contrat à réviser
Translation

Professional member
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Past quoting deadline
09:02
Jun 26
Long term EN>JA translation project, mechanics
Translation, Checking/editing

Professional member
LWA: 3.4 out of 5
3.4 Ուղղակի կապ հաստատել
08:56
Jun 26
Traduzione PL-IT
Translation

Միայն անդամները
Blue Board outsourcer
LWA: 3.9 out of 5
4 Փակված
08:54
Jun 26
Translation DE pr FR -> NO
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Ուղղակի կապ հաստատել
08:48
Jun 26
EN-KO, EN-Viet
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9
21
Quotes
08:45
Jun 26
PATENT NL/DE
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
08:39
Jun 26
Divani
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
08:34
Jun 26
1 լրացուցիչ զույգեր Subtitle translators needed for European and Asian languages
Other: Subtitling

Blue Board outsourcer
LWA: 3.6 out of 5
3.6 Ուղղակի կապ հաստատել
08:26
Jun 26
Machine Translation Post-Editing - English into FRENCH
Translation, MT post-editing

Professional member
LWA: 3.9 out of 5
3.9 Ուղղակի կապ հաստատել
08:26
Jun 26
Auto manual, 2890 words
Translation

Համակարգչային ծրագրերը: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
08:25
Jun 26
DE-TH 910 words
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
08:22
Jun 26
Редактирование перевода RU-EN (генетика, медицина)
Checking/editing
(Հնարավոր)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Ուղղակի կապ հաստատել
08:20
Jun 26
Catalan Translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Quotes
08:17
Jun 26
Call for German editors
Checking/editing

Corporate member
LWA: 5 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
5 Ուղղակի կապ հաստատել
08:15
Jun 26
Englisch ins Deutsch, Technik / Wasserfilter, 8932 Wörter
Translation

Հաստատում: Պարտադիր է
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8
21
Quotes
08:10
Jun 26
Chinese S >Thai//Indonesian
Translation, Checking/editing
(Հնարավոր)

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS
Blue Board outsourcer
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Past quoting deadline
08:02
Jun 26
Dutch-French translation - consumer electronics, home appliances
Translation

Blue Board outsourcer
4.9 Ուղղակի կապ հաստատել
08:00
Jun 26
SOU Report, 116,801 words, general
Translation

Միայն անդամները
Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
07:53
Jun 26
Bedienungsanleitung
Translation

Blue Board outsourcer
5 Past quoting deadline
07:44
Jun 26
Interpretación en anuncio
Other: Interpretación

Blue Board outsourcer
LWA: 4.4 out of 5
4.4 Ուղղակի կապ հաստատել
07:39
Jun 26
Auto manual, 7800 words
Translation

Համակարգչային ծրագրերը: Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
07:35
Jun 26
Chinese to German long-term partnership
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7
5
Quotes
07:32
Jun 26
Short translation contract/agreement 360 words
Translation

Logged in visitor
No record
Փակված
07:28
Jun 26
Внештатный переводчик, RU - ES (Mexican)
Translation
(Հնարավոր)

Corporate member
LWA: 3.9 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
3.9 Փակված
07:18
Jun 26
2 manuals technical instructions 19k words FR
Checking/editing

Համակարգչային ծրագրերը: Powerpoint
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Փակված
07:12
Jun 26
Italian interpreter needed in Central London
Interpreting, Simultaneous, Interpreting, Liaison

Երկիրը: Մեծ Բրիտանիա
Logged in visitor
No record
Փակված
07:10
Jun 26
Urgent 1800 words, Haitian Creole
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
06:54
Jun 26
Corporate training, HR, 30k words,
Translation

Professional member
LWA: 4.6 out of 5
4.6 Ուղղակի կապ հաստատել
06:50
Jun 26
German to English automotive TRADOS STUDIO ongoing
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Փակված
06:48
Jun 26
English to Hebrew translation
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
06:46
Jun 26
Looking for linguist in English to Khmer language pair.
Translation, Checking/editing

Corporate member
LWA: 4.5 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
4.5 Past quoting deadline
06:39
Jun 26
English to Czech 10000 words
Translation

Professional member
4.7 Past quoting deadline
06:36
Jun 26
3 Pressemitteilungen, 1124 Wörter, Word-Dateien
Translation

Blue Board outsourcer
5 Փակված
05:51
Jun 26
Legal translation, 12.000 words
Translation

Երկիրը: Հունաստան
Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Ուղղակի կապ հաստատել
03:43
Jun 26
Looking for linguist for English> Amharic Language pair !
Translation

Corporate member
LWA: 4.5 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
4.5 Past quoting deadline
03:32
Jun 26
West Frisian translators needed
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.9 out of 5
4.9 Past quoting deadline
03:31
Jun 26
Urgent 1800 words, Haitian Creole
Translation

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS, Microsoft Excel,
Microsoft Office Pro
Blue Board outsourcer
LWA: 4.5 out of 5
4.5 Past quoting deadline
03:13
Jun 26
Translation of operating manual - mining equipment
Translation

Համակարգչային ծրագրերը: Microsoft Word
Հաստատում: Հաստատում: Պարտադիր է
Blue Board outsourcer
LWA: 4.7 out of 5
4.7 Past quoting deadline
03:08
Jun 26
Medical majors wanted for project of 300k words
Translation

Professional member
No record
Past quoting deadline
02:01
Jun 26
Hebrew-English one page translation
Translation

Professional member
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline
02:00
Jun 26
33 pages from Greek to English - Personal Letters
Translation

Logged in visitor
No record
Past quoting deadline
00:25
Jun 26
Collaboration à long terme
Translation, Checking/editing

Հաստատում: Պարտադիր է
Միայն անդամները
Professional member
No entries
Ուղղակի կապ հաստատել
21:21
Jun 25
Lezioni private di grammatica e conversazione in lingua tedesca
Education

Երկիրը: Իտալիա
Corporate member
LWA: 5 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
5
2
Quotes
Առաջինը   Նախորդը 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Հաջորդը   Վերջինը


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.