ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Թարգմանվող լեզուն Թարգմանության լեզուն
Ոլորտները:
Որոնման բառը (կամընտրական):
Types:  Թարգմանություն  Բանավոր թարգմանություն  Հավանական
Ընդլայնված որոնման աշխատակերպ | Դիտել բոլորը

Ժամը Լեզուները Պատվերի մանրամասները Հրապարակող՝
Պատվիրատուի գործընկերները
Պատվիրատուի ԿԱՀ-ի միջին արժեքը Likelihood of working again Կարգավիճակը
09:33 Script for a voice-over project
Translation

Համակարգչային ծրագրերը: SDL TRADOS, SDLX,
Wordfast, Microsoft Word
Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Past quoting deadline
09:20
Jun 26
Projets FRANÇAIS vers NÉERLANDAIS et/ou FLAMAND
Translation

Corporate member
LWA: 4.2 out of 5
Կորպորատիվ անդամ
4.3 Ուղղակի կապ հաստատել
20:30
Jun 19
Flemish Translators Needed - Media/Marketing
Translation

Blue Board outsourcer
LWA: 4.8 out of 5
4.8 Ուղղակի կապ հաստատել
15:03
Jun 18
7 լրացուցիչ զույգեր Composing a transposing emblem
Other: Creative writing
(Հնարավոր)

Blue Board outsourcer
LWA: 5 out of 5
5 Past quoting deadline


Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline