Mobile menu

Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Նոր նյութ հրապարակել    Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է    Տառատեսակի չափը: - / + 
 
Ֆորումը
Նյութը
Հրապարակողը
Պատասխանները
Դիտակերպեր
Ամենավերջին ուղերձը
Payment: transaction fees from the agency    (Անցնել էջին 1... 2)
17
794
Chris S
09:42
Simon_VA
Jun 26
11
878
1
266
2
133
Ofelia Alberti
Aug 5, 2010
12
4,539
Manievdh
Jun 25
6
273
9
607
MeC.L.
03:57
0
76
MeC.L.
03:57
26
3,006
0
69
2
294
5
556
David Lin
Jun 26
2
289
N/A
Jun 24
5
685
0
186
6
301
Sempiro
Jun 26
4
297
N/A
Jun 13, 2010
34
53,028
0
162
0
376
efiorini
Jun 23
10
1,255
vivienhu
Jan 22, 2013
17
27,623
SanC
Jun 26
3
451
0
99
Netflix Hermes test    (Անցնել էջին 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21)
308
122,867
Cem_Kent
Jun 26
1
485
0
88
ViktoriaG
Mar 2, 2008
20
7,279
1
387
3
294
B D Finch
Jun 24
1
281
B D Finch
Jun 25
asr2
Jun 25
2
331
asr2
Jun 25
Eugene Kuchynski
Jun 14, 2016
81
10,715
carolalt
Jun 22
1
350
NikkoTh
Jun 25
0
180
NikkoTh
Jun 25
12
896
6
464
Natalie
Jun 24
Windows 10 v. Studio 2014/2015    (Անցնել էջին 1, 2, 3... 4)
Roy Oestensen
Jun 5, 2015
51
19,780
NeoAtlas
Jun 24
Hannah Keet
Jan 26, 2016
6
5,102
1
421
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jun 23
0
350
Jared Tabor
ԿԱՅՔԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԸ
Jun 23
2
342
Agency delaying payment - What can I do?    (Անցնել էջին 1... 2)
Sorana_M.
Jun 22
29
1,974
0
289
N/A
Jun 23
1
291
3
389
Նոր նյութ հրապարակել    Ազատ թեմա: Ցուցադրվում է    Տառատեսակի չափը: - / + 

= Ձեր վերջին այցելությունից հետո հայտնված նոր ուղերձները ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Ձեր վերջին այցելությունից հետո նոր ուղերձներ չեն հրապարակվել ( = Ավելի քան 15 ուղերձ)
= Նյութը կողպված է (Դրանում նոր ուղերձներ չեն կարող ավելացվել)
 


Քննարկման ֆորումներ

Քննարկում սկսել գրավոր կամ բանավոր թարգմանության ու տեղայնացման հարցերի շուրջ

Advanced search


LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ