ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
You are not logged-in. Login now to submit a quote »

Telephone Interpretation

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 16:53 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 16:53)

Job type: Բանավոր թարգմանության պատվեր
Services required: Interpreting, Consecutive, Interpreting, Phone


Լեզուները՝ անգլերենից դանիերեն, անգլերենից կորեերեն, անգլերենից հոլանդերեն, անգլերենից հունարեն, անգլերենից ճապոներեն, անգլերենից նորվեգերեն, անգլերենից չեխերեն, անգլերենից ֆիններեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Hello,

We are a translation and interpretation agency located in Toronto, Canada, and we are looking for interpreters that want to collaborate with us in a future project for telephone interpretation through an telephone application. If you are interested in working for us as a freelance interpreter, please let us know by replying to this message.

After that we will send you an email with more information about how to become a freelance interpreter in our system.

At this moment we are only collecting information from those who are interested. Please only reply if you want to hear more about it.

Thanks

Axel.

Poster country: Կանադա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Ընդհանուր / Զրույց / Ողջույններ / Նամակներ
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 30, 2017 16:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer.

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline