Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

Folio Online


Specialists in African languages

logo
Located in Cape Town, South Africa, Folio Translation Consultants was established in 1988 by Philip Zietsman. A new division, Folio Online, was created in 2000 in order to serve international clients. The Folio Group is a global leader in the provision of African language services and we also...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Brochures, Business cards, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software (multimedia), Telecommunications, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, դամարա, ֆլամանդերեն, ֆարսի, նիգերերեն, օվամբո, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), ակոլի, աֆրիկանս, ական, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, բամբարա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), դինկա, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, էվե, էվոնդո, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիններեն, ֆրիզերեն, գա, գուջարաթի, հաուսա լեզու, եբրայերեն, հերերոերեն, հինդի, իբգո, իտալերեն, ճապոներեն, քաշմիրերեն, խոիսերեն(այլ), քիքույու, քինյարվանդա, կոնգոյերեն, կորեերեն, լատիներեն, լինգալա, լիտվերեն, գանդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, մալագսայերեն, բազմալեզու, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նյանջա, օրոմո, պորտուգալերեն, փուշտու, սլովակերեն, շոնա, սոմալիերեն, սեսոտո (հրվ. սոտո), շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թագալոգ, թիգրինիա, ցվանա, ցոնգա, թուրքերեն, թվի, ուրդու, վենդա, վիետնամերեն, վոլոֆ, կխոսա, Maay Maay, յորուբա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Folio Online - +27 (0)21 4262727
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 22)

Transglobal Inc.


Solutions are on demand - 150+ languages

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Government, Healthcare, Information technology, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: tglobalinc - 703 531 8972
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 8)

EDIMART


Premium Linguistic Services

logo
The owners of EDIMART Language Solutions have been providing translation and interpreting services with a high level of expertise and responsibility for more than two decades.
EDIMART is an innovative multi-language provider founded in 2005 with the aim to satisfy premium customers’ needs by...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Marketing/Communications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, արաբերեն, հայերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, սուահիլի, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Marta Balazs - +36 1 209 2688 Online quoting is available at: http://www.edimart.com/en/quote-translation
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 48)

A WordJourney Translation, LLC


We`ll spread the word for you

logo
"WordJourney is a translation agency that offers: localization, professional and certified translations, desktop publishing, e-learning and much more.

We are a team of enthusiastic professionals that have a love for languages. There are no projects too small or too big to handle. With an...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Compliance, Healthcare, Law/Legal, Marketing/Communications, Oil, Advertising (marketing), Advertising (media), Art/literary, Business products, Electronics, Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Information technology, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Software, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, դարի, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, նիգերերեն, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, կարիբերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դակոտերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, եգիպտերեն(հին), հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գալիցիան լեզու, գոթերեն, գուարաներեն, գուջարաթի, հավայերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, իլոկո, ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), իրանյան(այլ), իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, կորեերեն, քրդերեն, լադինո, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, լունդա, մակեդոներեն, մալայերեն, մոլդավերեն, քրիքերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, Sicilian, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, սուահիլի, Tetum, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն, յափերեն, իդիշ. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Scriptwriting, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: WordJourney
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 15)

Studio Gentile SARL


ISO 9001-2008 Certified

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Presentations, Software, Voice over scripts, Web sites.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Gentile
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 67)

Aaron Alder


Guaranteed quality and on time!

logo
Same Day Translations is a service-disabled veteran-owned small...
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, հինդի, նեպալերեն, ուրդու.
Contact: Aaron Alder
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 43)

Metzger Technical & Engineering Translations


Quality- Experience-Technical Knowledge

logo
The global objective of Metzger Technical & Engineering Translations is to provide Quality Language Services that enable both the communication between individuals and/or companies and the best expression of concepts in the different languages for each field of expertise. The services provided are...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Software design, Staffing/Outsourcing, Summarizing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: metzger
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 10)

Turkish Translation Office


Don't get lost in translation!

logo
Located in Istanbul and Dusseldorf, Turkish Translation Office specalizes in translation, proofreading, editing and interpreting services from Turkish/English/German into all world languages and vice...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Financial/markets, Internet/E-commerce, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, ֆարսի, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), արաբերեն, ադրբեջաներեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), իսպաներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), իռլանդերեն, գերմանական(այլ), գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), հունարեն (հին), եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, իրանյան(այլ), իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), մոնղոլերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, օսմաներեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), լեհերեն, պորտուգալերեն, գնչուերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թաթարերեն, թաջիկերեն, տայլանդերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Telephone interpreting, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: TTO - +90 212 280 8636
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 28)

babelmultilingu


Professional Translations

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Financial statements, Flyers, Immigration documents, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Chemical, Government, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Information technology, Logistics.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բուլղարերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, իտալերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովեներեն, շվեդերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Proofreading, Translation.
Contact: babelmultilingu

Web-lingo (since 1997)


www.web-lingo.com

logo
Web-lingo is a Proudly South African translation agency.

We opened our doors before Google did, starting with translations into a few of the South African vernaculars.

We have grown to currently offering professional translation and localisation of any content, in any format, across 85 major...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, նիգերերեն, սիսվաթի (սվազի), աֆրիկանս, ամհարերեն, արաբերեն, ադրբեջաներեն, բենգալի, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, հաուսա լեզու, եբրայերեն, հինդի, իբգո, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, քինյարվանդա, կորեերեն, լինգալա, լիտվերեն, մալայալամ, մալայերեն, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նեպալերեն, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նյանջա, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շոնա, սեսոտո (հրվ. սոտո), շվեդերեն, սուահիլի, տայլանդերեն, ցվանա, ցոնգա, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վենդա, վիետնամերեն, կխոսա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Copywriting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Transcriptions, Translation.
Contact: Web-lingo - +27217890690
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 80)

Simpson Soft UK


ISO 17100 Certified - Driven by Quality

logo
Translating Your Ideas to the World. Our professional work-groups of native-speaking translators and linguists offer expertise tailored to your industry specific...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, դարի, ֆլամանդերեն, ֆարսի, նիգերերեն, նշանային լեզու, ակոլի, աֆրիկանս, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, հայերեն, ասամերեն, ադրբեջաներեն, բամբարա, բալիերեն, բասա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բուլղարերեն, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, գա, իռլանդերեն, վրացերեն, գուջարաթի, հավայերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իբգո, իսլանդերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կանադա (կանարերեն), կարեն, կխմերերեն, քիքույու, քինյարվանդա, կոնտակի, կորեերեն, լաոսերեն, լատիներեն, լեզգիերեն, լիտվերեն, լուո (Քենիա, Տանզանիա), մակեդոներեն, մալայալամ, մասայ, մալայերեն, մալթերեն, մոնղոլերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռումիներեն, ռուսերեն, սինհալերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սինդհի, սոմալիերեն, Montenegrin, սուդաներեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, թամիլերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրինիա, Tok Pisin, ցվանա, ցոնգա, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն, կխոսա, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Internationalization, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: Simpson Soft - +44 1793 384020 Online quoting is available at: http://www.proz.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 57)

Andovar Pte Ltd


Make Yourself Clear in Any Language

logo
Andovar is a global provider of multilingual content solutions. Our services range from text translation and content creation, through audio and video recording, to turnkey localization of websites, software, eLearning, video and games. We are headquartered in Singapore and have offices in...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Entertainment, Internet/E-commerce, Software (games), Tourism, Training/Education, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (multimedia), Sports, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Andovar Pte Ltd
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (8 entries out of 163)

LOGOS SPA


non solo parole

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Internet/E-commerce, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, կպելլե, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Technical writing, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: LOGOS SPA
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (8 entries out of 116)

scantext


...Sure we can !

logo
Latest news - Localisation of MadCap Flare...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Automotive, Electronics, Engineering, Law/Legal, Advertising (media), Aerospace, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Pharmaceutical, Safety, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, շվեդերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: scantext - +45 86 76 09 99
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 34)

Intrawelt Language Services


Need A Good Translation In Italian?

logo
Intrawelt is a leading Italian translation agency, providing high quality translations to Italian and international...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Brochures, Business cards, Corporate letters, Economic/Trade materials, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Automotive, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Engineering.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Proofreading, QA Testing, Technical writing, Training, Translation.
Contact: Alessandro Potalivo - +390734993744---
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 58)

fsemmens


Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Contracts and agreements, Manuals.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Architecture, Electronics, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Automotive, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: անգլերեն.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: fsemmens

Transcom Global Ltd.


logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Chemical, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, դարի, ֆլամանդերեն, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, հայերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, մալթերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռումիներեն, ռուսերեն, սիուսյան լեզուներ, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թամիլերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն, իդիշ. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Editing, Proofreading, Translation.
Contact: Transcom Global Ltd.
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 106)

Caupenne & Co.


Translation & Interpretation

logo
To support your business activity abroad and manage your projects in accordance with your own brand values ... these are the ambitions that have been driving Caupenne & Co. for more than 20 years now. We supply translation and interpreting services in all possible language combinations and all...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Energy, Machine tools, Marketing/Communications, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Leylak de Caupenne - 0472744941
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 8)

TJC Global Ltd


Over 25 yrs' Translation & Interpreting

logo
TJC Global is a translation and interpreting company specialising in the provision of high-quality language solutions. Our extensive global network of multilingual translators, proof-readers and interpreters means we can offer a tailored service whereby we select interpreters with relevant...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, դարի, նիգերերեն, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, ասամերեն, ադրբեջաներեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կխմերերեն, ղրղզերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայալամ, մալայերեն, մոնղոլերեն, բազմալեզու, նեպալերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սերբոխորվաթերեն, սինհալերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: TJC Global - +4401865511872
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 12)

Weis Words International Translations Ltd


Legal, Medical, & Business Translations

logo
Skilled translations of legal, medical, business, and other documents. Translations are performed by translators with a background and experience in the relevant field, including attorneys, medical personnel, members of the finance world, and more. We offer translations involving the following...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Government, Insurance, Investment / Securities, Law/Legal, Compliance, Financial/markets, Higher Education, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Religion, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, չինարեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Document translation, Editing, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: Emanuel Weisgras
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 9)Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search