ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

per/word GmbH


logo
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: per/word
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 14)

Metzger Technical & Engineering Translations


Quality- Experience-Technical Knowledge

logo
The global objective of Metzger Technical & Engineering Translations is to provide Quality Language Services that enable both the communication between individuals and/or companies and the best expression of concepts in the different languages for each field of expertise. The services provided are...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Software design, Staffing/Outsourcing, Summarizing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: metzger
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 9)

EuroTrad Urbino


Quick and accurate translations

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Fashion, Healthcare, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Hospitality, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Philosophy, Religion, Social sciences, Software, Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, իրանյան(այլ), իտալերեն, ճապոներեն, կանադա (կանարերեն), կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թամիլերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: EuroTrad Urbino - +39 0722 4272 Online quoting is available at:
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 18)

Aaron Alder


Guaranteed quality and on time!

logo
Same Day Translations is a service-disabled veteran-owned small...
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, հինդի, նեպալերեն, ուրդու.
Contact: Aaron Alder
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 42)

Studio Gentile SARL


ISO 9001-2008 Certified

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Presentations, Software, Voice over scripts, Web sites.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Gentile
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 65)

Cicero Translations


Local knowledge, international partners

logo
Our job is to help you to do business internationally. Using our local knowledge we offer a wide range of services to help you communicate with people from all over the world. Our friendly, knowledgeable team is always on hand to help wherever we can, as quickly as we...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content management, Copywriting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Cicero - 1892676655
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 45)

Zab Translation


Translation Solutions Made Simple

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Patents, Presentations, Scientific , Software, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Energy, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Training/Education, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Subtitling, Telephone interpreting, Transcreation, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Zab Translation

Sandra Alboum


I won't put your work in Jeopardy!

Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: կատալաներեն, անգլերեն, իսպաներեն.
Contact: Sandra Alboum
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 144)

A WordJourney Translation, LLC


We`ll spread the word for you

logo
"WordJourney is a translation agency that offers: localization, professional and certified translations, desktop publishing, e-learning and much more.

We are a team of enthusiastic professionals that have a love for languages. There are no projects too small or too big to handle. With an...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Compliance, Healthcare, Law/Legal, Marketing/Communications, Oil, Advertising (marketing), Advertising (media), Art/literary, Business products, Electronics, Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Information technology, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Software, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, դարի, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, նիգերերեն, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, կարիբերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դակոտերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, եգիպտերեն(հին), հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գալիցիան լեզու, գոթերեն, գուարաներեն, գուջարաթի, հավայերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, իլոկո, ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), իրանյան(այլ), իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, կորեերեն, քրդերեն, լադինո, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, լունդա, մակեդոներեն, մալայերեն, մոլդավերեն, քրիքերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, Sicilian, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, սուահիլի, Tetum, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն, յափերեն, իդիշ. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Scriptwriting, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: WordJourney
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 14)

babelmultilingu


Professional Translations

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Financial statements, Flyers, Immigration documents, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Chemical, Government, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Information technology, Logistics.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բուլղարերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, իտալերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովեներեն, շվեդերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Proofreading, Translation.
Contact: babelmultilingu

Web-lingo (since 1997)


www.web-lingo.com

logo
Web-lingo is a Proudly South African translation agency.

We opened our doors before Google did, starting with translations into a few of the South African vernaculars.

We have grown to currently offering professional translation and localisation of any content, in any format, across 85 major...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, նիգերերեն, սիսվաթի (սվազի), աֆրիկանս, ամհարերեն, արաբերեն, ադրբեջաներեն, բենգալի, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, հաուսա լեզու, եբրայերեն, հինդի, իբգո, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, քինյարվանդա, կորեերեն, լինգալա, լիտվերեն, մալայալամ, մալայերեն, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նեպալերեն, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նյանջա, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շոնա, սեսոտո (հրվ. սոտո), շվեդերեն, սուահիլի, տայլանդերեն, ցվանա, ցոնգա, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վենդա, վիետնամերեն, կխոսա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Copywriting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Transcriptions, Translation.
Contact: Web-lingo - +27217890690
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 79)

Lingo24


Love your language

logo
Lingo24 is a leading provider of online translation services. We have an ever-increasing portfolio of respected clients who have placed their trust in us to deliver accurate translations for their business requirements. Our reputation has been built on providing a high quality, rapid service with...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, դամարա, դարի, ֆլամանդերեն, ֆարսի, աֆրիկանս, ալբաներեն, բալթյան(այլ), բելառուսերեն, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բուլղարերեն, կելտերեն(այլ), չեխերեն, դակոտերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրիզերեն, գալերեն, իռլանդերեն, գերմանական(այլ), վրացերեն, գալիցիան լեզու, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ճապոներեն, քրդերեն, լատվիերեն, լեցեբուրգեշ, մակեդոներեն, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Lingo24 Ltd - 44 (0) 20 71996170 Online quoting is available at: http://www.lingo24.com/prices.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (44 entries out of 125)

TaikaTranslations LLC


TaikaTranslations - Translation Services

logo
TaikaTranslations-Your full-service translation company
We are here to serve-plain and simple. Providing you with a full-service translation company is how we do it. We professionally and creatively manifest your precise message in the target language of your choice. While we focus on all Slavic,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Summarizing, Telephone interpreting, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: TaikaTrans LLC Online quoting is available at: http://www.taikatranslations.com/get-a-quote
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (18 entries out of 95)

MSS Language & e-Learning Solutions


Translating your vision

logo
MSS began to operate in 1980 as a software company, specialising mainly in the installation of software products in the manufacturing sector. The scope of its activities was soon extended to other areas, such as distribution and finance, and a wider range of services was offered, including software...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Biotechnology, Business products, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: MSS Language & e-Learning Solutions
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (18 entries out of 52)

Vinsys IT Services (I) Pvt. Ltd.


We Value Values

logo
Vinsys is one of the leading global training and consulting organization with 450 professionals worldwide and a global footprint that spans across India, UAE, China, Malaysia, Singapore, Tanzania, Kenya, Bangladesh, and Oman.

We conduct corporate trainings and open house workshops in Information...
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: No languages are offered and supported.
Contact: Vinsys

Linguaserve


Multilingual Communication Experience

logo
We coordinate and integrate the best of both worlds –advanced technology and the most qualified human resources– to meet the challenges of today's multilingual global society.

Linguaserve provides translation and cutting-edge linguistic services and multilingual solutions. We have the human...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Government, Law/Legal, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, նիգերերեն, վալենսիա, աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գալիցիան լեզու, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, քրդերեն, լադինո, լատվիերեն, լիտվերեն, լեցեբուրգեշ, մալայերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, Sicilian, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, Montenegrin, շվեդերեն, թաթարերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն, իդիշ. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Transcriptions, Translation.
Contact: Linguaserve Internacionalización de Servicios - 0034 91 7616460
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (6 entries out of 52)

Shakti Enterprise


Treasured Customer Satisfaction Since 85

logo
With over 20 years of functioning, we add a wealth of experience in terms of translation expertise, technology and management, to your projects. Our experience permits us to take up medical translation services, technical translation services and website translation services.

Our long-standing...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Shaktient - 091-022-40027681 Online quoting is available at: http://www.shaktienterprise.com/contact-us.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (4 entries out of 87)

SpeakFactory


Localization into 40+ languages

logo
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: No languages are offered and supported.
Contact: speakfactory - +1 (904) 240 4888
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (4 entries out of 22)

VOVF


the love of language

logo
Founded by two former executives from the luxury goods and IT industries, VOVF represents a new vision of high-end translation. At VOVF, we emphasise first and foremost the impeccable quality of our work in various fields: cosmetics, fashion, luxury goods, IT, high-tech, medical, pharmaceutical,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Copywriting, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: Jody Shafran
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 38)

Tomas Hutters


Translation + localization Scandinavia

Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Hardware, Help files, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Presentations, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Consumer products, Engineering, Software, Energy.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: դանիերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ֆիններեն, նորվեգերեն, շվեդերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Software design, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: Tomas Hutters
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 10)