ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

Fast translations and Multilanguage Solutions PVT LTD


Expertise in a variety of Domains

logo
We are here to provide quality which clients waits for . We give reasonable quotes for jobs which is an important and unique factor which we...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, Simple English, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, Kalabari, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), Ingush, ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, Q'eqchi' / Kekchi, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, Kosraean, կպելլե, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, Loma, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, K'iche', կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, Montenegrin, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), Tok Pisin, թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Ankit Kapoor

FolioTS


The Language People

logo
FolioTS specializes in Translating Indian and Asian Languages along with some African and European languages. We Offer Multilingual DTP for all...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Government, Healthcare, Information technology, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, դարի, ֆարսի, աֆրիկանս, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, հայերեն, ասամերեն, ադրբեջաներեն, բալիերեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բենգալի, տիբեթերեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, կանադա (կանարերեն), քաշմիրերեն, ղազախերեն, կխմերերեն, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կորեերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մոնղոլերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սերբոխորվաթերեն, սինհալերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, սեսոտո (հրվ. սոտո), շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, թամիլերեն, թելուգու, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրինիա, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն, իդիշ, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: FolioTS - 91-413-4210456
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 59)

LanguageTop


localizing at ease...

logo
LanguageTop is a fastest growing company in the field of Localization & Globalization across the globe. We have linguists who are domain expert with years of experience that leads us in our quality deliverables. Whether you have a small business or have vast business expansion, we can help you to...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Automotive, Biotechnology, Business products, Construction, Electronics, Entertainment, Healthcare, Hospitality, Information technology, Law/Legal, Logistics, Social sciences, Software, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, չին, դարի, ֆարսի, Simple English, աֆրիկանս, ամհարերեն, արաբերեն, ասամերեն, ավադհի, բենգալի, բիհարի, բրաջ, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, դոգրի, հոլանդերեն, ձոնգխա, հունարեն, անգլերեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հիլիգայնոն, իսլանդերեն, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, ճապոներեն, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, ղազախերեն, կխմերերեն, լաոսերեն, լատվիերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, օրիյա, փենջաբի, պալի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռաջաստաներեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սինհալերեն, սինդհի, սուահիլի, թամիլերեն, թելուգու, տայլանդերեն, թիգրինիա, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, կխոսա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Technical writing, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Languagetop
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 4)

Kraus Media s.r.o.


LET’S EXPRESS IT TOGETHER

logo
Kraus Media is a Translation and Localization Service Provider focusing on Document, Software and Multimedia Content. We utilize our experience and good practices to provide a flexible and personal approach and always deliver a value-added...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Automotive, Engineering, Financial/markets, Information technology, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հմոնգ, նիգերերեն, Simple English, նշանային լեզու, աբխազերեն, ալբաներեն, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բաշկիրերեն, բալիերեն, բասկերեն, բալթյան(այլ), բելառուսերեն, բենգալի, տիբեթերեն, բրետոներեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կարիբերեն, կատալաներեն, կելտերեն(այլ), չեխերեն, չեչեներեն, չինարեն, կորսիկերեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, էսպերանտո, իսպաներեն, էստոներեն, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրիզերեն, գալերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, հունարեն (հին), հավայերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իրանյան(այլ), իտալերեն, ճապոներեն, գրենլանդերեն, ղազախերեն, կխմերերեն, ղրղզերեն, կորեերեն, քրդերեն, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, լոզի, մակեդոներեն, մաորի, մալայերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, քրիքերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, օսերեն, փահլավերեն, փենջաբի, պալի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, յակուտերեն, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, սարդիներեն, Montenegrin, շվեդերեն, սուահիլի, սիրիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, տայլանդերեն, ցոնգա, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն, սորբիերեն, իդիշ. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: KrausMedia Online quoting is available at: http://www.kraus-media.com/en/index.html#price-sec
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 2)

BERLUKAS Communications Inc.


We know what you mean.

logo
Agency founded in 2003 and specializing in electricity/electronics, energy, industrial systems, engineering and related documents (contracts, drawings, instruction manuals, engineering reports, etc.). Personalized, high quality services dedicated to large corporations...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Energy, Engineering, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Architecture, Automotive, Business products, Chemical, Construction, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Information technology, Law/Legal, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Safety, Security, Software, Software (educational), Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, լաոսերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, շվեդերեն, տայլանդերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Localization, Proofreading, Technical writing, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: Bernard Arsenault - +1 (514) 448 1373 Online quoting is available at: http://www.berlukas.com/quotes.php

LingoNova Consulting Services


ProZ Local Sale Rep. (China, HK, Taiwan)

logo
LingoNova is a professional translation and localization service provider in China. We have highly-trained teams composed of veteran project managers and experienced translators with solid backgrounds in various disciplines. We offer internationalization (i18n) and localization (l10n) services to...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Flash files, Hardware, Help files, Legal documents, Manuals (technical), Medical records/documents, Patents, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Electronics, Information technology, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Chemical, Engineering, Insurance, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software (games).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, ինդոնեզերեն, ճապոներեն, կխմերերեն, կորեերեն, լաոսերեն, մալայերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Technical writing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: LingoNova - +86 (27) 8765 3218 Online quoting is available at: http://www.lingonova.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 21)

dstoquart


25 years in translation & localisation

logo
When Stoquart s.a. founder Dimitri Stoquart launched his freelance career in 1986, little did he know that his efforts would culminate in the Stoquart we know today—an SME with global reach led by a growing team of professionals, native linguists all.

Since then, the Stoquart name has become...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Medical records/documents, Scientific , Software, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Finance / Banking / Accounting, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Software (multimedia).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: dstoquart
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 11)

Littera Sr Translation Agency


Serbian translation company

logo
Littera SR Translation Agency is one of the leading Serbian translation companies specializing in 5 languages of the Balkans region:

Serbian, Croatian, Bosnian, Macedonian and Montenegrin

Our experienced team of native speakers has translated over 5 million words in 2015 alone, using the latest...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Help files, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Information technology, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Automotive, Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Management, Manufacturing/Industrial, Pharmaceutical, Software, Software (games), Software (multimedia), Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, մակեդոներեն, սերբոխորվաթերեն, սլովեներեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Translation.
Contact: Littera Sr
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 9)

Technical English Service, ltd.


Japanese/English technical translation

logo
With forty years of experience, Technical English Service provides customers with excellent English-to-Japanese translation services in the following areas:
Documents concerning automotive industory, including vehicle regulations, instruction manuals and service manuals;
Manuals for machinery and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, Illustrations, Letters/Emails, Manuals, Manuals (technical), Scientific , Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Government, Information technology, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: անգլերեն, ճապոներեն. 2-4 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Susumu
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 11)

KennisTranslations


Translations with a face

logo
The origins of KennisTranslations lie in the company 100 Folhas - Produções Culturais e Consultoria, which was founded in the year 2000 by two sisters, Anna and Luisa Yokochi. In 2009, after almost a decade of providing translation services of recognised quality, Ana and Luisa began to expand and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Film scripts, Financial statements, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Architecture, Art/literary, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: ֆլամանդերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, բազմալեզու, քրիքերեն, նորս, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, գնչուերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, շվեդերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, QA Testing, Subtitling, Translation.
Contact: Lein Zoeten - +31 208 081 324

UnaLingua Sprachen & Technologie GmbH


Technik ist unsere Sprache

logo
UnaLingua - Sprachdienstleistung nach Maß.
Wir geben Ihnen unser Wort. In jeder Sprache....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Information technology, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: UnaLingua GmbH - +49 (7146) 889507
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 10)

Haznac Translation Services Ltd.


The cultural touch you need

logo
Haznac Translation Services Ltd. provides 24/7 linguistic solutions to its clients worldwide. We operate in Ontario, Canada, and our sister company Haznac Tercüme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. operates in Turkey.

We mostly handle text that require high levels of creativity such as Games Localization...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Software (games), Advertising (media), Aerospace, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Cenk Haznacı
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 5)

VERIZIA - Top Translations


Go global with your ideas

logo
Verizia is a translation and localization company that offers a comprehensive service based on a work method developed exclusively to meet each customer’s needs on demanding international markets.

With ten years of experience in the translation industry, Verizia has proven to be a reliable...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Flyers, Hardware, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Verizia - Top Translations Online quoting is available at: http://verizia.com/en/contacto-en/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 38)

Stefan Budrich


Multilingual project management

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Economic/Trade materials, Medical records/documents, Software.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Compliance, Construction, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Management, Aerospace, Defense, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն. 2-4 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Editing, Proofreading, Translation.
Contact: Stefan Budrich
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 52)

GIB consult SPRL


GIB consult SPRL

logo
Multilingual Consulting With a Vision

As we are currently living in what some business trendsetters call an "on-demand" business world, GIB consult was founded with this reality as a premise, to offer a specific, yet wide array of services tailored to each customer's needs or "demands". To achieve...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Engineering, SAP ERP, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Technical writing, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Gilles Bronchart - 32 2 377-4730 Online quoting is available at: http://www.gib-consult.com/EN/contact_us.php
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 62)

Parikh Info Solutions Pvt. Ltd.


Specialized in all Indian languages

logo
"We are India based fast growing translation agency, specializing in all major Indian languages like Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Bengali, Urdu, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Assamese, Odiya and Nepali.

We have many satisfied clients from US, UK, Canada, Europe and India. Some of our...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Entertainment, Information technology, Internet/E-commerce, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Architecture, Art/literary, Business products, Compliance, Energy, Engineering, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Philosophy, Religion, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: ասամերեն, բենգալի, անգլերեն, գուջարաթի, հինդի, կանադա (կանարերեն), մալայալամ, մարաթի, նեպալերեն, օրիյա, փենջաբի, սանսկրիտ, թամիլերեն, թելուգու, ուրդու. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Document translation, Editing, Graphics/3D animation, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Amit Parikh
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 27)

Étymon Solutions SLL


Translation & Graphic Design

logo
Traducciones Técnicas, maquetación, diseño gráfico, redacción técnica y diseño...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (technical), Newsletters, Patents, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Environmental Engineering, Information technology, Machine tools, Aerospace, Agriculture, Biotechnology, Business products, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Environmental, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Project Management, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Etymon
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 26)

APOLONICA


Central and Eastern European Languages

logo
Apolonica has been providing translation services online since 1997. Initially focused on the French-speaking market, over 15 years we have become the preferred vendor of the largest translation companies worldwide and the leading corporations in Poland.

At present, we collaborate with a network...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, ալբաներեն, ադրբեջաներեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չեչեներեն, գերմաներեն, անգլերեն, էստոներեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, հունգարերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մոնղոլերեն, լեհերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, թուրքերեն, ուզբեկերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: APOLONICA - +48 22 88 50 888
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 25)

Subadra


Translation and Typesetting Services

logo
We are pleased to introduce ourselves as a Translation and Typesetting (DTP) company based in India providing high quality professional services like Translation, Proofreading, Desktop Publishing, Data Conversion, Data entry and Transcription in all Indian, Asian, African and European languages....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Legal content, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, դարի, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հմոնգ, աֆրիկանս, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, ասամերեն, բասկերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, գուջարաթի, հավայերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կխմերերեն, կորեերեն, քրդերեն, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, օրիյա, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռուսերեն, սանսկրիտ, սինհալերեն, սլովակերեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուրդու, վիետնամերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Translation, Typesetting.
Contact: Subadra

Sakhi Keswani


Total Language Solutions!

logo
Vernacular mirrors our motto of providing Nativity in our services. We provide Localization and Language Solutions whether related to Education, Software, Law or Media.
We bridge the gap in communication differences and create a unified cultural experience.

We Bring the World Closer...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Brochures, E-Learning Courses, Educational records/documents, Film scripts, Flash files, Flyers, Help files, Immigration documents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Art/literary, Business products, Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Law/Legal, Advertising (marketing), Advertising (media), Consumer products, Fashion, Financial/markets, Healthcare, Investment / Securities, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software (educational), Software (games), Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, չեխերեն, չինարեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, ինդոնեզերեն, ճապոներեն, կորեերեն, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, շվեդերեն, թագալոգ. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Content management, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Sakhi Keswani
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 17)