Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

VERBA CENTAR d.o.o.


Specializing in South Slavic Languages

logo
Our team includes qualified translators, language editors, revisers, localization specialists, translation project managers and court interpreters (‘sworn’ interpreters), all of which are native in Croatian.

Each and every translation, regardless of the number of pages, is managed as a unique...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Energy, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (media), Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Oil, Pharmaceutical, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, գերմաներեն, անգլերեն, մակեդոներեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովեներեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Copywriting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Proofreading, Search Engine Optimization, Translation.
Contact: Vanja Keindl - +385 1 4576 194 Online quoting is available at: http://www.verba-hr.com/#!contact/c3vn

iDISC Information Technologies S.L.


Making communication easy

logo
At iDISC, we offer localization solutions for the Spanish and Latin American markets.

Thanks to the continuing confidence of our clients and 30 years of experience, we have become one of the leading companies in the market.

At every stage of the process we focus on providing you with the highest...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Business cards, Catalogs, Corporate letters, Economic/Trade materials, Flyers, Hardware, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Marketing (advertisements), Patents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Electronics, Manufacturing/Industrial, Software, Telecommunications, Aerospace, Business products, Construction, Consumer products, Defense, Engineering, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Higher Education, Information technology, Internet/E-commerce, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: այմարա, բասկերեն, կատալաներեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, գալիցիան լեզու, գուարաներեն, պորտուգալերեն, K'iche', կեչուա. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: Xavier Maza - +34-93-778-7300
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 23)

unlimited


Time, Price, Accuracy = Our Mission

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Manuals (technical).
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատիներեն, լիտվերեն, մալայալամ, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Editing, Proofreading, Translation.
Contact: unlimited
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 132)

JR Language Translation Services, Inc.


Enabling Global Business

logo
JR Language helps business grow through multilingual engagement.

Translation Services Include:
Document Translation
Video Translation
Legal Translation Services
Medical Translation
Marketing Translations
Website Translation
Technical Translation

Translation Services in more than 100 languages...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Telephone interpreting, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Sergio Ruffolo - 585-935-7144
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 58)

exe, a.s.


company with in-house translation team

logo
Mission: We have been providing LOCALIZATION & TRANSLATION SERVICES since 1993. This includes MT post-editing, translation quality evaluation, DTP, terminology creation, product testing, and other linguistic services related to adapting a product to the global market.

Vision: Growth and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (marketing), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, ադրբեջաներեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Software design, Subtitling, Technical writing, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: exe
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 1)

Trans-Adapt


Multilingual and DTP translation company

Multilingual and DTP translation...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Legal content, Legal documents, Manuals, Marketing, Software.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, արաբերեն, չեխերեն, չինարեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, նորվեգերեն, ռուսերեն, սլովեներեն, տայլանդերեն, ուրդու. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Proofreading, Translation.
Contact: Trans-Adapt

Monika von Sury


La passion de l'excellence

Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Surveys, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Financial/markets.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: անգլերեն.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: Monika von Sury - +41 21 624 52 32
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 7)

Subadra


Translation and Typesetting Services

logo
We are pleased to introduce ourselves as a Translation and Typesetting (DTP) company based in India providing high quality professional services like Translation, Proofreading, Desktop Publishing, Data Conversion, Data entry and Transcription in all Indian, Asian, African and European languages....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Legal content, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, դարի, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հմոնգ, աֆրիկանս, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, ասամերեն, բասկերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, գուջարաթի, հավայերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, կխմերերեն, կորեերեն, քրդերեն, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, օրիյա, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռուսերեն, սանսկրիտ, սինհալերեն, սլովակերեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուրդու, վիետնամերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Translation, Typesetting.
Contact: Subadra

Palma Translations Kft.


MEDICAL-PHARMA / LEGAL EN-FR-HU-RO

Biomedical and legal certified translations and multilingual projects from and into English, French, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Lithuanian, Latvian, Norwegian and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Catalogs, Contracts and agreements, Manuals (pharmaceutical), Medical records/documents, Patents, Scientific , User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Agriculture, Biotechnology, Chemical, Environmental, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Healthcare, Homeopathy, Law/Legal.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, նեպալերեն, ռումիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Telephone interpreting, Translation.
Contact: DR CHATONNETNÉ Pálma, MS, MA Translation Online quoting is available at: http://www.hungariantranslationpro.com

East African Language Solutions & Transcription Planet


Your Language Partner!

logo
"We’re your language partner- We at East African Language Solutions (EALS) are committed to being the company that fulfills every single one of our clients’ language needs. The services we provide include: translation, transcription, and subtitling. We pride ourselves on making sure we not only...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Electronics, Information technology, Internet/E-commerce, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Patrick Muriithi Nyawira - +254 720 232 389 Online quoting is available at: http://www.ealanguagesolutions.com/#!rates

Progressus Translation and Language Consultancy


Your Best Language Service Partner

logo
Progressus is a translation company focused on quality and results, headquartered in Hong Kong. We offer a combination of linguistic expertise and dedication to best practices, that enables us to stand ready to provide a full range of language assistance including professional translation,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Film scripts, Flyers, Help files, Immigration documents, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing, Newsletters, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Marketing/Communications, Consumer products, Financial/markets, Government, Information technology, Manufacturing/Industrial.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, բենգալի, չեխերեն, չինարեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, կորեերեն, մալայերեն, մոնղոլերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, շվեդերեն, թամիլերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Proofreading, Subtitling, Technical writing, Transcriptions.
Contact: Progressus - +852 2165 4171 Online quoting is available at: http://www.progressus.biz/en/contactus.php
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 17)

Tembua Inc (formerly Precision Language Services)


Precision Language Solution

logo
TRANSLATION:written, electronic, multi-media translation to and from English foreign languages; website localization for documents internet/intranet. LINGUISTIC PROJECT MANAGEMENT: planning, organizing and managing resources for completion of translation projects. INTERPRETATION: Conference ...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Engineering, Law/Legal, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Patricia May

Pragmatic Translations


PASSPORT TO YOUR GLOBAL SUCCESS

logo
Pragmatic Translations provide translation and localization services to the commercial and public sector. We can be your passport to communicate in other languages making your way to the global market. We offer a range of language services to suit any content in any...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Transcreation, Transcriptions, Translation.
Contact: Karin Murarova - +421940773985 Online quoting is available at: http://www.pragmatictranslations.com/quotation/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 1)

Lenny Loon


please visit our website:...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Economic/Trade materials, Help files, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (technical).
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն. 2-4 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Localization, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: Lenny Loon

UC Translations


For All Your Language Needs

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Marketing, Surveys.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Energy, Engineering, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Internet/E-commerce, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հաիթյան քրեոլերեն, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բասկերեն, բելառուսերեն, տիբեթերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սամոերեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թագալոգ, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, ուզբեկերեն, վիետնամերեն, իդիշ. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Jonathan Starks
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 20)

Rhyme & Reason


LANGUAGE AND CULTURE SPECIALISTS

logo
At Rhyme & Reason, we offer professional translation and interpretation services in over 70 language combinations, to help you survive in the global market and build lasting international relations.
Our qualified translators are fully proficient in the source language and native speakers of their...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Consumer products, Electronics, Law/Legal, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Editing, Interpreting, Proofreading, Staffing/Outsourcing, Translation.
Contact: emilyd - 0030 2610 226 530
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 23)

VOVF


the love of language

logo
Founded by two former executives from the luxury goods and IT industries, VOVF represents a new vision of high-end translation. At VOVF, we emphasise first and foremost the impeccable quality of our work in various fields: cosmetics, fashion, luxury goods, IT, high-tech, medical, pharmaceutical,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բուլղարերեն, բիրմերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Copywriting, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: Jody Shafran
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 38)

interlanguage


Translation Service Provider

logo
Delivering a comprehensive range of top quality professional services into all modern languages since 1986: technical, financial, legal, and promotional translations, technical literature and terminology management, desktop publishing, software localization, interpretation services, international...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Tourism, Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Search Engine Optimization, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: interlanguage Online quoting is available at: http://www.interlanguage.it/english/Contattaci/preventivi.asp
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 27)

L A T N


Language Services Specialists

logo
L A T N Language Solutions is a comprehensive language services provider headquartered in Atlanta, Georgia. For more than 19 years, L A T N has served clients from multiple industries, ranging from Fortune 500 Companies to small business, providing Translation and Localization Services, as well as...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, Financial statements, Immigration documents, Informed Consents, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Financial/markets, Government, Healthcare, Law/Legal, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Telephone interpreting, Translation, Typesetting.
Contact: L A T N
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 5)

admundi PROFESSIONAL


Serving businesses since 1986

logo
A family-owned and operated business with over 30 years of experience in providing translation and interpreting services. We translate and interpret into and from all major European, Middle-Eastern and Asian...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Management, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ալբաներեն, արաբերեն, բալթյան(այլ), բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալթերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թուրքերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Staffing/Outsourcing, Telephone interpreting, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: admundi - +49 (0421) 560 125Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search