Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

A.C.T. Fachübersetzungen GmbH


We act. We care. We translate.

logo
Als international tätiges Fachübersetzungsunternehmen bieten wir unsere Dienstleistungen für alle Weltsprachen und zahlreiche Fachgebiete an. Wir übersetzen für namhafte Firmen und Agenturen aus dem In- und Ausland Texte aus den unterschiedlichsten Themen- und Geschäftsbereichen. Auch Sie...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Legal documents, Manuals, Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Surveys, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Information technology, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Art/literary, Biotechnology, Consumer products, Electronics, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Pharmaceutical, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, սիսվաթի (սվազի), աֆրիկանս, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, ադրբեջաներեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բենգալի, տիբեթերեն, բրետոներեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, վրացերեն, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հաուսա լեզու, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, կխմերերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, մալագսայերեն, մոնղոլերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռաջաստաներեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սինհալերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, սեսոտո (հրվ. սոտո), շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն, չուանգ, զուլուսերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Proofreading, Translation.
Contact: act-gmbh
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 61)

Intradoc srl


Better translations

logo
Established in 1999, Intradoc Srl originates from a specialised company operating in Italy since 1977: Intracoop Scrl. With the advantage of thirty years of know-how, in an increasingly globalised market Intradoc is a qualified Partner for companies which use language for an international...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: intradoc - +390510404200

Unbabel


Understand and be understood

logo
Unbabel is accelerating the shift towards a world without language barriers by enabling trustworthy, seamless and scalable translations between companies and their customers.
International businesses trust Unbabel’s enterprise platform to open up and grow new markets by harnessing the power of...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Internet/E-commerce, Real estate, Tourism, Training/Education, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Compliance, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Fashion, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Information technology, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Paper/paper mills, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, բուլղարերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, հինդի, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, վիետնամերեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: Marianna Buchicchio
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 7)

Meinrad Reiterer


Innovating translation since 1993

logo
Meinrad.CC GmbH is a translation agency based in Austria, specialised in the translation of technical documents such as manuals, online helps,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Educational records/documents, Hardware, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Patents, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Telecommunications, Architecture, Automotive, Biotechnology, Construction, Consumer products, Environmental Engineering, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Paper/paper mills.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Meinrad Reiterer
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 48)

ocean2gulf


High Resolution Target

logo
Ocean2Gulf was established in 2001 with the intent of providing translation services for the international market. Our company has developed and grown very quickly to provide all language services including translation, interpretation, localization, subtitling, technical writing, copy adaptation,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Software, Software (educational), Software (games), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, Simple English, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), Baatonum, բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, Dagbani, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, Izon, Kalabari, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), Ingush, ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, Q'eqchi' / Kekchi, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, Kosraean, կպելլե, Krio, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, Loma, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, K'iche', կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, Montenegrin, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), Tok Pisin, թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: ocean2gulf
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 7)

Thijs van Dorssen


BeTranslated

logo
Translation services by...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Corporate letters, Educational records/documents, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Aerospace, Automotive, Consumer products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Business products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռուսերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Translation.
Contact: Thijs van Dorssen - +492218019568
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 204)

GBS e.K.


Your presence in the world

logo
Efficient, high-quality translation of technical communications, technical documents
and product communications with our reliable brand quality | fast turnaround.

We are an internationally operative translation team that will help you achieve your goals faster, more professionally and at a lower...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Patents, Presentations, Software, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Chemical, Electronics, Engineering, Environmental Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: GBS e.K. Global Business Service
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 99)

FACI S.c. a r.l.


Servizi linguistici

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Faci S.c. a r.l. - +39 02 277401
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 47)

Sonkeigo Translations & Events


Translations in Asian languages

logo
Sonkeigo was founded in the spring of 2011 as the first Latvian translation agency with a focus on the languages of the Far East. In response to clients’ needs, the company has gradually become a kind of one-stop shop for cooperation with Asian countries, especially China. We provide translation...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, չինարեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆրանսերեն, հինդի, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, լեհերեն, ռուսերեն, շվեդերեն, թուրքերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Local guides, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Sonkeigo
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 18)

Acclaro


Translating Global Business

logo
Acclaro's exclusive focus is to provide high-quality, high-value multilingual
localization services for electronic and printed content. We do this by working
closely with our clients to integrate our teams and processes and create
customized long-term localization programs that deliver...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Books, Brochures, Catalogs, Economic/Trade materials, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Internet/E-commerce, Software, Software (educational), Software (multimedia), Advertising (marketing), Advertising (media), Biotechnology, Business products, Chemical, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Hospitality, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software (games), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, հմոնգ, աֆրիկանս, արաբերեն, ադրբեջաներեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation.
Contact: acclaro
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 57)

Anja Jones Translation


Specialists in German, French & English

logo
We provide meaningful and culturally relevant translation and transcreation for your business. Whether it’s blogs or e-commerce sites, white papers or brochures, smartphone apps or traditional print media, we are your trusted translation partner for German, French and UK English. With a dedicated...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Economic/Trade materials, Hardware, Marketing, Newsletters, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Consumer products, Fashion, Marketing/Communications, Tourism, Hospitality, Internet/E-commerce, Social sciences, Software.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Editing, Internationalization, Linguistic Testing, Search Engine Optimization, Transcreation, Translation.
Contact: Anja Jones - +44 (0)1637 874 855

Fluent Translations


One Voice for a Global Village

logo
Fluent Translations provides highly effective, affordable, multi-language translation and language services to clients across the globe spanning all industries with a focus on the technology sector, as well as government, education, institutions, agencies and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Healthcare, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Biotechnology, Consumer products, Engineering, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Higher Education, Information technology, Law/Legal, Pharmaceutical, Software, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Proofreading, Telephone interpreting, Transcreation, Translation.
Contact: Fluent Translat
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 6)

Venga Global


Venga, your localization partner

logo
The Venga Story

Venga prides itself on more than twenty years leadership in translation and localization, working with major IT companies like Oracle, PeopleSoft, and JD Edwards. We have experience both as buyers and suppliers, and we understand all aspects of the globalization process. We work on...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Books, Brochures, E-Learning Courses, Flyers, Help files, Illustrations, Manuals, Manuals (employee), Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Presentations, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, SAP ERP, Software.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Internationalization, Language training, Linguistic Testing, Localization, QA Testing, Translation.
Contact: Venga Global - +1 (415) 738 7705
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 21)

Glocal Media


Leaping The Language Barrier

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Corporate letters, E-Learning Courses, Financial statements, Presentations, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Automotive, Business products, Financial/markets, Healthcare, Entertainment, Oil, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Localization, Multimedia localization, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Glocal Media - +44 (0)20 3405 1652
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 22)

OMNIAGE LTD


Spreading Understanding

logo
Omniage Ltd. is a full service language services provider based in Germany and Bulgaria with a focus on Eastern European and DACH countries localisation. Some key facts about us:

The company was founded in 2004 in Sofia, Bulgaria and has been working ever since in the field of translations and...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Standards registry: EN 15038:2006 - Certification
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, ալբաներեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, գերմաներեն, հունարեն, անգլերեն, էստոներեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, հունգարերեն, ճապոներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, նորվեգերեն, լեհերեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, Montenegrin, թուրքերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: OMNIAGE - +359-887-749-792
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 66)

LingoFocus Co., Ltd


Focus on your linguistic needs!

logo
LingoFocus Co., Ltd (www.lingofocus.net/en) is a language service provider with years of experience and credibility in translation, localization, transcription, subtitling and DTP. We specialize in Nordic and Asian language pairs, particularly Norwegian, Danish, Finnish, Swedish, Dutch, German,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Automotive, Manufacturing/Industrial, Aerospace, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: Simple English, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ինդոնեզերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լիտվերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Transcreation, Transcriptions, Translation.
Contact: Lingofocus - 84962671890 Online quoting is available at: http://www.lingofocus.net/free-quote
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 22)

Translators Without Borders


Traducteurs Sans Frontières (TSF)

logo
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: No languages are offered and supported.
Contact: Translators Without Borders
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 41)

Karin Usher


Official Translation of Documents

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Educational records/documents, Immigration documents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Medical records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Government, Higher Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Translation.
Contact: Karin Usher - +44 1908 303613
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 105)

ViewGlobally


ViewGlobally - One stop solution!

logo
English: View Globally - Translationes Universales Ltd. has been established in 2009. A very ambitious company with
great goals. We have specialists located all over the globe; therefore we are
able to deliver best results for our clients. ViewGlobally will meet your needs
and exceed your...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, Simple English, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), հայերեն, ադրբեջաներեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, կելտերեն(այլ), չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), գալերեն, իռլանդերեն, գերմանական(այլ), վրացերեն, հունարեն (հին), հավայերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, գրենլանդերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Software design, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: ViewGlobally Online quoting is available at: https://www.viewglobally.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 158)

Tranlanguage Inc.


Accurate, Fast and Convenient Service

logo
Professional certified translations for USCIS (immigration), National Visa Center, passport applications, school and university processes, court procedures, insurance policies, consular procedures in foreign embassies, CADIVI, and of any other legal, commercial, academic or administrative document....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Law/Legal, Advertising (media), Art/literary, Compliance, Consumer products, Electronics, Entertainment, Internet/E-commerce, Journalism, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Social sciences, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Project Management, Translation.
Contact: Diego Rodriguez - +1 (305) 440 4773 Online quoting is available at: http://www.tranlanguage.com/Contactus.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (5 entries out of 44)Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search