ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

Green Language Services


Top Quality! Best rates!

logo
We are committed to delivering a complete range of high quality services covering Translation, Localization, Testing, Voice Over, Interpretation etc. Our Services based on a superior industry knowledge, a real understanding of the issues that affect both our clients and their customers, and a...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Patents, Presentations, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Software (multimedia), Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Translation, Typesetting.
Contact: Ambily Rajesh - +919846885887 Online quoting is available at: http://greenlanguageservices.com/request-a-quote/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 105)

Milega The Translation Agency


Expand your horizons !

logo
Milega SL is a Spanish translation and localization agency located in Madrid, Barcelona, and Santiago (Chile).
Recognized as a major player in the translation industry, our agency offers more than 6 years of experience as a multilingual translation agency.
With our network of more than 210...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Hardware, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Entertainment, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Advertising (marketing), Art/literary, Finance / Banking / Accounting, Marketing/Communications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Document translation, Editing, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Staffing/Outsourcing, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: Milega SL Online quoting is available at: http://www.the-translation-agency.com/en/contact.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 268)

Libero Language Lab


The sports specialists

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Educational records/documents, Film scripts, Flyers, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Journalism, Sports, Advertising (media), Architecture, Art/literary, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Software (games).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, ղրղզերեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թաջիկերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Scriptwriting, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Libero_Lang_Lab - +44 (0) 7769944153
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 283)

PSG Translations


Quality based on 25 years of experience

logo
"With over 40 years of combined experience in the language industry, we have the ability to offer a wider range of services to our clients from one convenient location. We help you to simplify all aspects of your multilingual publishing and communication...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Business products, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Software, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Translation, Typesetting.
Contact: PSG - +39 (071) 994 5150 Online quoting is available at: http://www.pantaservicegroup.com/UserRegister.asp
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 85)

ICON Language Services, an ICON plc company


Clinical trial translation services

logo
ICON Language Services is an internal translation group at ICON (Clinical Research Organization) supporting the clinical trial industry. Our translation teams are based in Oxford, UK, and North Carolina,...
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Healthcare, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: ICONLangServ - +44 (0) 1865 324930
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 121)

GBS e.K.


Your presence in the world

logo
Efficient, high-quality translation of technical communications, technical documents
and product communications with our reliable brand quality | fast turnaround.

We are an internationally operative translation team that will help you achieve your goals faster, more professionally and at a lower...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Patents, Presentations, Software, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Chemical, Electronics, Engineering, Environmental Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: GBS e.K. Global Business Service
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 98)

Intradoc srl


Better translations

logo
Established in 1999, Intradoc Srl originates from a specialised company operating in Italy since 1977: Intracoop Scrl. With the advantage of thirty years of know-how, in an increasingly globalised market Intradoc is a qualified Partner for companies which use language for an international...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: intradoc - +390510404200

Meinrad Reiterer


Innovating translation since 1993

logo
Meinrad.CC GmbH is a translation agency based in Austria, specialised in the translation of technical documents such as manuals, online helps,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Brochures, Catalogs, Educational records/documents, Hardware, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Patents, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Telecommunications, Architecture, Automotive, Biotechnology, Construction, Consumer products, Environmental Engineering, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Paper/paper mills.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Meinrad Reiterer
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 47)

FACI S.c. a r.l.


Servizi linguistici

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Faci S.c. a r.l. - +39 02 277401
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 47)

kltranslations


Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content management, Document translation, Project Management, Proofreading, Subtitling, Technical writing, Transcreation, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: kltranslations

HKDAXINYA


http://www.hk-daxinyatranslation.com/

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, Simple English, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), Baatonum, բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, Dagbani, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, Izon, Kalabari, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), Ingush, ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, Q'eqchi' / Kekchi, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, Kosraean, կպելլե, Krio, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, Loma, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, K'iche', կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, Montenegrin, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), Tok Pisin, թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: HKDAXINYA
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 7)

Tranlanguage Inc.


Accurate, Fast and Convenient Service

logo
Professional certified translations for USCIS (immigration), National Visa Center, passport applications, school and university processes, court procedures, insurance policies, consular procedures in foreign embassies, CADIVI, and of any other legal, commercial, academic or administrative document....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Law/Legal, Advertising (media), Art/literary, Compliance, Consumer products, Electronics, Entertainment, Internet/E-commerce, Journalism, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Social sciences, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Project Management, Translation.
Contact: Diego Rodriguez - +1 (305) 440 4773 Online quoting is available at: http://www.tranlanguage.com/Contactus.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 44)

ocean2gulf


High Resolution Target

logo
Ocean2Gulf was established in 2001 with the intent of providing translation services for the international market. Our company has developed and grown very quickly to provide all language services including translation, interpretation, localization, subtitling, technical writing, copy adaptation,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Software, Software (educational), Software (games), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, Simple English, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), Baatonum, բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, Dagbani, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, Izon, Kalabari, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), Ingush, ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, Q'eqchi' / Kekchi, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, Kosraean, կպելլե, Krio, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, Loma, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, K'iche', կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, Montenegrin, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), Tok Pisin, թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: ocean2gulf
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 6)

Dixit Global Solutions


Go global, Think local

logo
Dixit.com, an online translation platform specializing in e-commerce, offers quality translations at a competitive price. It is also an easy and intuitive work tool for translators.

Dixit puts as much of importance in providing a personalized and reactive service to customers as to translators....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Fashion, Internet/E-commerce, Real estate, Tourism, Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Religion, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, արաբերեն, հայերեն, բուլղարերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Document translation, Internationalization, Local guides, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: Dixit Translate

Venga Global


Venga, your localization partner

logo
The Venga Story

Venga prides itself on more than twenty years leadership in translation and localization, working with major IT companies like Oracle, PeopleSoft, and JD Edwards. We have experience both as buyers and suppliers, and we understand all aspects of the globalization process. We work on...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Books, Brochures, E-Learning Courses, Flyers, Help files, Illustrations, Manuals, Manuals (employee), Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Presentations, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, SAP ERP, Software.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Internationalization, Language training, Linguistic Testing, Localization, QA Testing, Translation.
Contact: Venga Global - +1 (415) 738 7705
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 21)

YTranslations Ltd


Just the right words

logo
YTranslations Ltd is a London based Language Service Provider with the vision to link businesses and the younger generation using just the right words.

People come for our expertise and they stay for our commitment to quality and purpose. We build communities with passion for language.

With over...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Flyers, Manuals, Marketing, Newsletters, Presentations, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Business products, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Tourism, Advertising (media), Art/literary, Automotive, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Information technology, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, իռլանդերեն, գալիցիան լեզու, հունգարերեն, իսլանդերեն, իտալերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Ytranslations
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 26)

Lingvopedia Language Solutions Pvt. Ltd.


Any language, Any country, Anywhere

logo
Lingvopedia's vision is to make and create significant & positive difference in the overall language needs of our users and to become an acclaimed market leader in the field of language solution...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Legal content, Legal documents, Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Art/literary, Automotive, Architecture, Business products, Chemical, Consumer products, Engineering, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Social sciences, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, աֆրիկանս, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), արաբերեն, բելառուսերեն, բենգալի, տիբեթերեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, էֆիկ, հունարեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գա, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, քաշմիրերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, մակեդոներեն, մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, մալթերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սոմալիերեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն, զուլուսերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: lingvopedia - +91 011-46520739
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 45)

Glocal Media


Leaping The Language Barrier

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Corporate letters, E-Learning Courses, Financial statements, Presentations, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Automotive, Business products, Financial/markets, Healthcare, Entertainment, Oil, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Localization, Multimedia localization, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Glocal Media - +44 (0)20 3405 1652
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 22)

Localsoft


More than translations

Localsoft is a world-class localization service provider with more than 20 years of experience in the localization industry. Localsoft offers localizations for print material, on-line text, websites, linguistic QA, DTP, voiceovers and more. Please visit www.localsoft.com for additional...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Software, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Aerospace, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Business products, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Government, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Software (games), Software (multimedia).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, հինդի, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, շվեդերեն. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Localsoft - +34 952 028 080
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 51)

KOLIBRI ONLINE


Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Patents, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Financial/markets, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Advertising (marketing), Advertising (media), Chemical, Construction, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Information technology, Insurance, Journalism, Logistics, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Social sciences, Software, Sports, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Content management, Copywriting, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Project Management, Proofreading, Transcreation, Translation.
Contact: KOLIBRI HAMBURG
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 67)