Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Երկիր
Close
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ
Close
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

Pangaea Localization Services


One message, Many colors

logo
Pangea is a Boutique translation and localization company focusing on high quality, professional service and fast turnaround.

We provide services in over 50 languages, including Translations, Localization, Copywriting, Blogging, ORM and Market research.

We specialize in Online Trading – Forex...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Marketing, Software, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Financial/markets, Marketing/Communications, Software (games).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Document translation, Editing, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Software design, Subtitling.
Contact: PangeaLangs - +35725252150

CGB Translations


Your Trusted Translation Partner

logo
CGB Translations is a UK language company that offers high quality translation services. Our aim is to provide outstanding customer service, ethical business practices and the best quality end product at a reasonable price. We believe that technology has its place in translation (and we make...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Oil, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, սիսվաթի (սվազի), աֆրիկանս, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, դյուլա, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, պարսկերեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մասայ, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, սուահիլի, թագալոգ, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վենդա, վիետնամերեն, կխոսա, զուլուսերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: CGBTranslations - +44 (0) 1290 424 453
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 62)

The International Translation Service


One idea..different tongues

logo
The International Translation Service (ITS), based in Algeria, is a full service in many different fields in translation industry with international fame. Our office has a long experience (more than 33 years) mainly in trilingual translation (English, French, and Arabic). We also do other...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Chemical, Consumer products, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Compliance, Construction, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: դարի, ֆարսի, արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սուդաներեն, սուահիլի, թամիլերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Abdelkader Rekab - + 213 7 71 51 37 16
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 9)

Lisa Klein


Professional – reliable – high quality

logo
We ask a lot of our translators and proofreaders – and of ourselves too – because we believe in sticking to our promise to produce truly great results.

We are passionate about language, and we have a sharp eye for detail. That's the perfect combination to create
precise translations that are...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Lisa Klein

Vedia Translations


Precision, quality and value

logo
Vedia Translations is a full-service translation agency offering translation services in virtually every language. The professionals at Vedia Translations also offer terminology management, desk-top publishing services, formatting and other customized translation-related services. We can handle...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Agriculture, Business products, Consumer products, Electronics, Engineering, Art/literary, Chemical, Defense, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Information technology, Law/Legal, Management, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Real estate, Social sciences, Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation, Typesetting.
Contact: VediA - 1-819-412-1476
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 44)

TRANSLATIONS ABROADS


Professional Translations

logo
Agencia de Traducción especializada en la traducción profesional de textos técnicos, así como en la traducción jurada de documentos...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Journalism, Marketing/Communications, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, նիգերերեն, Simple English, վալենսիա, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, Asturian, բասկերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, էսպերանտո, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրիզերեն, գալերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գալիցիան լեզու, հավայերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, գրենլանդերեն, կորեերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, լեցեբուրգեշ, մակեդոներեն, մալթերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, շոտլանդերեն, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սոմալիերեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Content management, Document translation, Editing, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Rosa María Cabrera Torres Online quoting is available at: http://abroads.eu/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 9)

Lingvopedia Language Solutions Pvt. Ltd.


Any language, Any country, Anywhere

logo
Lingvopedia's vision is to make and create significant & positive difference in the overall language needs of our users and to become an acclaimed market leader in the field of language solution...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Legal content, Legal documents, Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Art/literary, Automotive, Architecture, Business products, Chemical, Consumer products, Engineering, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Social sciences, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, աֆրիկանս, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), արաբերեն, բելառուսերեն, բենգալի, տիբեթերեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, էֆիկ, հունարեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գա, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, քաշմիրերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, մակեդոներեն, մալայալամ, մարաթի, մալայերեն, մալթերեն, նեպալերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռումիներեն, ռուսերեն, սանսկրիտ, սոմալիերեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թելուգու, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն, զուլուսերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: lingvopedia - +91 011-46520739
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 46)

Production sa/nv


Wording it your way, every day.

logo
Production caters high standard multilingual services to a large number of smaller and larger companies in a wide array of sectors, nurturing a loyalty-based partnership philosophy.

As an established multilingual language service provider, Production has built a solid experience and robust...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Production SA - +32 (0)2 655 1170
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 49)

LocaTran Translations


Asian Language Expertise since 2004

logo
LocaTran Translations Ltd., established in 2004, is an ISO 9001:2008-certified company with its headquarters in Shanghai, which is China's most progressive city. As a team of dedicated professionals, we offer a range of translation and localization services encompassing Chinese, Japanese, Korean,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (media), Business products, Energy, Environmental Engineering, Training/Education, Advertising (marketing), Aerospace, Automotive, Consumer products, Defense, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software, Telecommunications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Transcreation, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: locatran Online quoting is available at: http://www.locatran.com/quote/quote.asp
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 44)

OnePlanet


One message - One Voice

logo
We are a leading technical translation and software localization company. We create foreign-language versions of equipment manuals, software, documentation, Websites, e-commerce solutions, marketing collateral, and other corporate materials for the international arena.

We streamline your software...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Pharmaceutical, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: OnePlanet Online quoting is available at: http://www.one-planet.net/quote.php
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 116)

TRADEBI - EB Traducciones Itzulpenak s.l.u


Best technical translations.

logo
TRADEBI specializes in highly technical and legal...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Aerospace, Automotive, Consumer products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software, Software (games), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: No languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Technical writing, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: tradebi
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 74)

Rosetta Translation


Worldwide Translation Services

logo
History

Rosetta was founded with the aim of providing high-end translation services to corporate clients. We added interpreting services to our product offering in 2005 and transcription and subtitling in 2006.

Our rapid growth has been made possible by our unerring focus on delivering...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Brochures, Business cards, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Oil, Pharmaceutical, Real estate, Religion, Safety, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, արաբերեն, սեբուանո (բիսայերեն), չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, իսլանդերեն, իլոկո, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կխմերերեն, կորեերեն, լաոսերեն, լատիներեն, լեցեբուրգեշ, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Proofreading, Technical writing, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: RosettaT - +44 (0) 20 7248 2905 Online quoting is available at: http://www.rosettatranslation.com/quote/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 261)

bertrand10


special emphasis on QA

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Business cards.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: bertrand10
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 72)

Gengo


Communicate Freely

logo
Gengo is making going global easy with innovative technology and flexible employment for thousands worldwide.

Translating for Gengo is a fun, flexible way for bilingual people to earn money from their language skills and for professional translators to supplement their income.

Benefits for...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Corporate letters, Flyers, Help files, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Newsletters, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Consumer products, Internet/E-commerce, Marketing/Communications, Entertainment, Fashion, Hospitality, Information technology, Software, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: արաբերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, մալայերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Localization, Translation.
Contact: Gengo.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 75)

Synergy Language Services Limited


For all your translation needs!

logo
Synergy Language Services is an agency of distinction. We are committed to building strong client relationships, facilitating an open forum for exchange of information and meeting our clients' disparate requirements through flexible working procedures. Our first priority is to prove our absolute...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Manuals (technical).
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բազմալեզու. Is willing to work with other languages upon request.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Project Management, Proofreading, Summarizing, Translation, Typesetting.
Contact: Synergy Language Services Synergy Language Services - 0845 527 2294 Online quoting is available at: http://www.synergylanguageservices.com/quote-request.asp
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 56)

Weltsprachen


...bezahlt pünktlich.

logo
Textübersetzungen

Wir arbeiten in jedem Land mit jeweils mindestens 60 geprüften Übersetzern und zahlreichen Partnerbüros auf vertraglicher Basis zusammen. Somit können wir als eines von wenigen Übersetzungsbüros in Europa wirklich alle Sprachen anbieten! Von A wie Afar bis Z wie Zulu!

Bei...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Weltsprachen - +43-1-9580952

MSS Language & e-Learning Solutions


Translating your vision

logo
MSS began to operate in 1980 as a software company, specialising mainly in the installation of software products in the manufacturing sector. The scope of its activities was soon extended to other areas, such as distribution and finance, and a wider range of services was offered, including software...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Biotechnology, Business products, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: MSS Language & e-Learning Solutions
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (16 entries out of 52)

MEDHIARTIS - technical communication


words without borders

logo
Medhiartis fornisce servizi professionali di comunicazione tecnica.
Redazione tecnica, traduzione e progetti...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Corporate letters, Financial statements, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Scientific , Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Consumer products, Engineering, Manufacturing/Industrial, Software, Agriculture, Art/literary, Electronics, Fashion, Internet/E-commerce, Law/Legal, Machine tools, Pharmaceutical, Sports.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Content development, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: MEDHIARTIS SRL
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (13 entries out of 24)

HKDAXINYA


http://www.hk-daxinyatranslation.com/

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, Simple English, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), Baatonum, բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, Dagbani, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, Izon, Kalabari, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), Ingush, ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, Q'eqchi' / Kekchi, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, Kosraean, կպելլե, Krio, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, Loma, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, K'iche', կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, Montenegrin, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), Tok Pisin, թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: HKDAXINYA
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (10 entries out of 10)

TRADUCIRE


Quality - Excellence

logo
Traducire provides translation, interpretation and proofreading services into Spanish, English, Portuguese, Italian, French and German to companies and professionals around the world.

We offer the necessary tools and services to overcome language barriers, bridge cultural gaps, and satisfy current...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Social sciences, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: TRADUCIRE
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 10)Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search