Translation agencies & companies | ProZ.com


Translation agencies (or "translation companies") are businesses that provide the language services needed by firms that do business globally. Some translation agencies, known as "single language vendors", or "SLVs", work into and out of a single language, such as Spanish, French, Japanese, etc. Others, known as "multi-language vendors", or "MLVs" can take a text and localize it into a number of languages.

When using the following directory to select a translation company, be sure to choose one that can handle the type of material you need translated (video, PDF file, word doc, etc.), and make sure that they have expertise in the subject matter (legal, medical, technical or otherwise.) Use of this directory is free, and most of the companies listed will be happy to give you a free quote on your project.

Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Open
Corporate membership
Open
Երկիր
Open
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներClear languages
Open
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ
Close
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ
Close
Ընկերության չափ
Close
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ
Close
Աջակցվող նիշքերի տեսակներ
Close
Standards registry
Close
Հավաստագրեր / վկայագրեր
Close
Աշխատանքային գործընթացի/աշխատակարգի նկարագրություն
Close
Որակավորման ընթացք
Close
Հիմնաբառեր

PoliLingua.com


Localization services

logo
Localization, translations, transcriptions, multilingual SEO or/and voice over? Email us at...
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, բրահուի, չին, չամ, խորվաթերեն, դիբա, դամարա, դարի, դայաք, ֆլամանդերեն, ֆարսի, ֆուլանի, ֆորմասան, հաիթյան քրեոլերեն, հմոնգ, ի-կիրիբաթի, Քուքի կղզ. մաորի, քադազան, քլինգոն, քայահ, մբունդու, մեո, միաո, մորդվիներեն, մուոնգ, նիգերերեն, օվամբո, Simple English, նշանային լեզու, սիսվաթի (սվազի), սոմբա, թումանգ, թուվալերեն, վալենսիա, յի, ուլիթերեն, վոլեաերեն, աֆար, աբխազերեն, աչինարեն, ակոլի, ադանմ, աֆրոասիական(այլ), աֆրիհիլի, աֆրիկանս, ական, աքադերեն, ալբաներեն, ալուետ, ալգոնկինյան լեզուներ, ամհարերեն, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), ապաչյան լեզուներ, արաբերեն, արամեերեն, հայերեն, արոքաներեն, արափահո, արհեստական(այլ), արավաք, ասամերեն, Asturian, աթապասկյան լեզուներ, ավարերեն, ավեստերեն, ավադհի, այմարա, ադրբեջաներեն, բանդա, բեմիլեքյան լեզուներ, բաշկիրերեն, բելուջերեն, բամբարա, բալիերեն, բասկերեն, բասա, բալթյան(այլ), Baatonum, բեջա, բելառուսերեն, բեմբա, բենգալի, բերբերերեն(այլ), բհոջփուրի (և թարու), բիհարի, բիքոլ, բինի, բիսլամա, սիկսիկա, բանթու(այլ), տիբեթերեն, բրաջ, բրետոներեն, բուրիաթերեն, բուգիներեն, բուլղարերեն, բիրմերեն, քադդո, կենտր. ամեր. հնդկ. (այլ), կարիբերեն, կատալաներեն, կովկասյան(այլ), սեբուանո (բիսայերեն), կելտերեն(այլ), չեխերեն, չամորո, չիբչա, չեչեներեն, չեգատե, չինարեն, չանքերեն, մարի, չինուկյան բարբառ, չոկտավերեն, չերոքիերեն, եկեղեցական սլավոներեն, չուվաշերեն, չեյեներեն, ղպտերեն, կորնիերեն, կորսիկերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (անգլերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (ֆրանսերենի հիմքով՝ այլ), քրեոլերեն և փիդգինս (պորտուգալերենի հիմքով՝ այլ), Քրիերեն, քրեոլերեն և փիդգինս (այլ), Kashubian, քուշիտերեն, ուելսերեն, Dagbani, դակոտերեն, դանիերեն, դելավերերեն, գերմաներեն, դինկա, դիվեհի, դոգրի, դրավիդիերեն(այլ), դուալա, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, դյուլա, ձոնգխա, էֆիկ, եգիպտերեն(հին), էկայուկ, հունարեն, էլամերեն, անգլերեն, անգլերեն միջին (մթ.1100-1500 թթ.), էսպերանտո, էսկիմոսերեն(այլ), իսպաներեն, էստոներեն, էվե, էվոնդո, ֆանգ, ֆարեվերեն, պարսկերեն, ֆանտիերեն, ֆիջիերեն, ֆիններեն, ուգրոֆիննական(այլ), ֆանագալո, ֆոն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), ֆրիզերեն, ֆուլահերեն, ֆրիուլերեն, գա, գալերեն, իռլանդերեն, գայո, գերմանական(այլ), վրացերեն, գիզերեն, ջիլբերթերեն, Scottish Gaelic, գալիցիան լեզու, գերմաներեն միջին ուշ (մթ.1050-1500 թթ.), գերմաներեն հին ուշ (մթ.750-1050 թթ.), գոնդի, գոթերեն, գրեբո, հունարեն (հին), գուարաներեն, գուջարաթի, հայդաերեն, հաուսա լեզու, հավայերեն, հին եբրայերեն, եբրայերեն, հերերոերեն, հիլիգայնոն, հիմաչալի, հինդի, հիրիմոթու, հունգարերեն, հուպա, իբան, իբգո, իսլանդերեն, Izon, Kalabari, իյո, ինուկտիտուտ, միջլեզվական, իլոկո, միջլեզվական, հնդկական(այլ), ինդոնեզերեն, հնդեվրոպական(այլ), Ingush, ինուպիակ, իրանյան(այլ), իրոկեզյան լեզուներ, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, հրեապարսկերեն, հրեաարաբերեն, կարակալպակերեն, քաբիլերեն, քաչին, գրենլանդերեն, քամբա, կանադա (կանարերեն), կարեն, քաշմիրերեն, քանուրի, քավի, ղազախերեն, Q'eqchi' / Kekchi, խասի, խոիսերեն(այլ), կխմերերեն, գուանդուներեն, քիքույու, քինյարվանդա, ղրղզերեն, կոնտակի, կոմիերեն, կոնգոյերեն, կորեերեն, Kosraean, կպելլե, Krio, քրու, քուրուխ, գուանյամա, կումիերեն, քրդերեն, քուսայերեն, կուտենեերեն, լադինո, լանդա, լամբա, լաոսերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լեզգիերեն, լինգալա, լիտվերեն, մոնգո, Loma, լոզի, լեցեբուրգեշ, լուբա-կատանգա, գանդա, լուիսենյո, լունդա, լուո (Քենիա, Տանզանիա), Lushai (Mizo), մակեդոներեն, մադուրերեն, մագահի, մարշալ, մաիթիլի, մակասար, մալայալամ, մանդիգո, մաորի, ավստրոնեզյան(այլ), մարաթի, մասայ, մանքս, մալայերեն, մենդե, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), միքմաք, մինանգկաբաու, մոն-կխմեր(այլ), Mixteco, մալագսայերեն, մալթերեն, մանիպուրի, մանոբո լեզուներ, մոհավքերեն, մոլդավերեն, մոնղոլերեն, մոսի, բազմալեզու, մունդալ լեզուներ, քրիքերեն, մարվարի, մայաների լեզուներ, ացտեկերեն, հյուսիսամերիկյան(այլ), նուրու, նավահո, նդեբել հարավային, նդեպբել հյուսիսային, նդօնգո, նեպալերեն, նյուրաի, նիգեր-կորդոֆանյան(այլ), նիույերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորս, նորվեգերեն, սոտո հյուսիսային, նուբիական լեզուներ, նյանջա, նյամվեզի, նյանկոլե, նյորո, նզիմա, օվկիանանայի լեզուներ, օջիբվե, օրիյա, օրոմո, օսեյջ, օսերեն, օսմաներեն, օտոմյան լեզուներ, պապուասյան-ավստրալական(այլ), փանգասինան, փահլավերեն, պամպանգա, փենջաբի, պապիամենտո, պալաուերեն, պարսկերեն հին (ՔԱ 600-400 թթ.), փյունիկերեն, պալի, լեհերեն, փոնպեերեն, պորտուգալերեն, պրակրիտ լեզուներ, պրովանսերեն հին (մինչև 1500 թ.), փուշտու, K'iche', կեչուա, ռաջաստաներեն, ռառոտոնգերեն, ռոմանական(այլ), ռետոռոմանական, գնչուերեն, ռումիներեն, ռունդի, ռուսերեն, սանդավե, սանգո, յակուտերեն, հարավամերիկյան հնդկացիների(այլ), սելիշական լեղուներ, սամարաարամեական, սանսկրիտ, Sicilian, շոտլանդերեն, սերբոխորվաթերեն, սելկուպերեն, սեմական(այլ), իռլանդերեն հին (մինչև 900 թ.), շան, սիդամո, սինհալերեն, սիուսյան լեզուներ, չինատիբեթյան, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, սամիլյան լեզուներ, սամոերեն, շոնա, սինդհի, սոգդիերեն, սոմալիերեն, սոնղաի, սեսոտո (հրվ. սոտո), սարդիներեն, Montenegrin, սերեր, նեղոս-սահարական(այլ), սիսվանթ, սակումա, սուդաներեն, սուսու, շումերերեն, շվեդերեն, սուահիլի, սիլհետի, սիրիերեն, թաիթիերեն, թամիլերեն, թաթարերեն, թելուգու, թիմն, թերենո, Tetum, թաջիկերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թիգրե, թիգրինիա, թիվի, թլինկիտ, տամաշեկ, թոնգա (նյա), թոնգա(Թոնգա կղզ.), Tok Pisin, թրուք, ցիմշիան, ցվանա, ցոնգա, թուրքմեներեն, թումբուկա, թուրքերեն, ալթայական(այլ), թվի, տուվիներեն, ուգարիթերեն, ույղուրերեն, ուկրաիներեն, ումբունդու, ուրդու, ուզբեկերեն, վայերեն, վենդա, վիետնամերեն, վոլապ, վոտերեն, վակաշական լեզուներ, վալամո, վարայ, վաշո, սորբիերեն, վոլոֆ, կալմիկ-օիրաթերեն, կխոսա, Manado Malay, յաո, յափերեն, իդիշ, Maay Maay, յորուբա, սապոտեք, զենագա, չուանգ, զուլուսերեն, զունի. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: PoliLingua.com Online quoting is available at: https://www.polilingua.com/request_a_quote.htm
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (158 entries out of 364)

Krishna Translations


Lowest Price Accurate translation, DTP

On behalf of our clients, we translate everything from emails and contracts to patents and websites by using excellent ‘native’ translators. All translations are reviewed by a second linguist either 'in-house' or by another external translator.

We have extensive expertise in translating...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Art/literary, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Local guides, Project Management, Proofreading, Software design, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Nitin Goyal - +91 172 2680275 Online quoting is available at: http://www.proz.com/profile/129766
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (75 entries out of 195)

eLanguageWorld


Connecting Globally

logo
eLanguageWorld is a leading language service provider offering professional services from/into Indian-Asian languages. Our flexible and dedicated approach has made us more than just a translation agency... we're the translation partners to a lot of our clients.

We cover all sectors including but...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Agriculture, Art/literary, Electronics, Engineering, Government, Advertising (marketing), Aerospace, Architecture, Automotive, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: elanguageworld - +912882554195
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (26 entries out of 56)

Alberto Cury


Specialized in Technical Translation

logo
Betaplan is committed in providing high quality translations, delivered on time and within your...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Electronics, Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Automotive, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: չինարեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Localization, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: Alberto Cury - +55 11 97684-7842 Online quoting is available at: http://www.betaplantranslation.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (23 entries out of 60)

Seprotec


logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Business products, Engineering, Law/Legal, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Seprotec Online quoting is available at: http://www.seprotec.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (22 entries out of 98)

Arancho Doc Group


Translation & Localization

logo
The Arancho Doc Group is a recognized force within the international language industry and is one of the top providers of translation services in Europe. Headquartered in Bologna, Italy, Arancho Doc has a global presence with a network of 10 offices in Barcelona, Brussels, Helsinki, Mirandola,...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Audio, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Financial statements, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, SAP ERP, Software, Training/Education, Aerospace, Architecture, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Government, Healthcare, Higher Education, Information technology, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Safety, Security, Telecommunications, Tourism.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Glossary/Terminology, Localization, Proofreading, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Technical writing, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Arancho Doc - +39 (051) 5881777
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (18 entries out of 136)

Libero Language Lab


The sports specialists

logo
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Educational records/documents, Film scripts, Flyers, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Journalism, Sports, Advertising (media), Architecture, Art/literary, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Software (games).
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ալբաներեն, արաբերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, վրացերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, իտալերեն, ճապոներեն, ղազախերեն, ղրղզերեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալթերեն, մոլդավերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թաջիկերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Scriptwriting, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Libero_Lang_Lab - +44 (0) 7769944153
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (15 entries out of 290)

Mc LEHM TRADUCTORES,S.L. Vendor Manager


Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Financial statements, Legal content, Manuals (technical).
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Financial/markets, Law/Legal, Marketing/Communications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, հոլանդերեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Translation.
Contact: Mc LEHM TRADUCTORES,S.L. Vendor Manager
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (15 entries out of 121)

Euro-Com International B.V.


Our translation makes the difference

logo
For more information, visit our website at www.euro-com.net, or contact us at info@euro-com.net.

By using excellent ‘native’ translators and modern translation software, Euro-Com is able to translate your message fluently and correctly, in the requested language.

We have extensive expertise...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Pharmaceutical, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, արաբերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, քրդերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մալայերեն, մալթերեն, նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: Euro-Com International B.V. Online quoting is available at: http://www.euro-com.net
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (15 entries out of 462)

101translations


The Smart Choice (tm)

logo
We pride ourselves in only hiring the best, fastest translators available in the world.
Our quality assurance team coordinates the work of all the translators and makes sure you always get only the best quality translation service.

Our team of coordinators includes:

Giovanni Giusti
A graduate in...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Certificates, Economic/Trade materials, Hardware, Legal content, Legal documents, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Software, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Business products, Consumer products, Energy, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Government, Higher Education, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: բոսնիերեն, խորվաթերեն, ֆլամանդերեն, ֆարսի, աֆրիկանս, ալբաներեն, ամհարերեն, արաբերեն, ադրբեջաներեն, բասկերեն, բելառուսերեն, բենգալի, բրետոներեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, չեխերեն, չեչեներեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, պարսկերեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, գալերեն, իռլանդերեն, վրացերեն, գուջարաթի, եբրայերեն, հինդի, հունգարերեն, իբգո, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճավաերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայալամ, մալայերեն, մալագսայերեն, նորվեգերեն, փենջաբի, լեհերեն, պորտուգալերեն, փուշտու, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, սուահիլի, թամիլերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, վիետնամերեն. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: 101translations Online quoting is available at: http://www.101translations.com/fastquotes/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (14 entries out of 379)

Translation Company Canada


When you require an expert.

Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Medical records/documents, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Interpreting, Subtitling, Translation, Typesetting.
Contact: joseph d. - 416-944-1345
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (14 entries out of 40)

ViewGlobally


ViewGlobally - One stop solution!

logo
English: View Globally - Translationes Universales Ltd. has been established in 2009. A very ambitious company with
great goals. We have specialists located all over the globe; therefore we are
able to deliver best results for our clients. ViewGlobally will meet your needs
and exceed your...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, Simple English, անգլերեն՝ հին (մթ.450-1100 թթ.), հայերեն, ադրբեջաներեն, բելառուսերեն, բուլղարերեն, կատալաներեն, կելտերեն(այլ), չեխերեն, չինարեն, ուելսերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն միջին (մթ.1050-1350 թթ.), հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն միջին (մթ.1400-1600 թթ.), ֆրանսերեն հին (842-մթ.1400 թթ.), գալերեն, իռլանդերեն, գերմանական(այլ), վրացերեն, հունարեն (հին), հավայերեն, եբրայերեն, հունգարերեն, իսլանդերեն, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, գրենլանդերեն, կորեերեն, քրդերեն, լատիներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալայերեն, իռլանդերեն միջին (900-1200 թթ.), նորվեգերեն(նյորսկ), նորվեգերեն(բոքմալ), նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլավոնական(այլ), սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թագալոգ, տայլանդերեն, թուրքմեներեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, ուզբեկերեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Software design, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: ViewGlobally Online quoting is available at: https://www.viewglobally.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (13 entries out of 158)

Corporate Translations, Inc.


Life Science Translation Experts

logo
PHARMACEUTICAL AND BIOTECH TRANSLATION EXPERTS
Corporate Translations is the only translation company that is ISO 9001:2000 and EN 15038:2006 certified in providing both translation and linguistic validation services and solutions to the pharmaceutical, medical device and biotech industries....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Financial statements, Flash files, Flyers, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Biotechnology, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Business products, Chemical, Consumer products, Electronics, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Insurance, Investment / Securities, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Donna Bishop - 860-727-6063
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (13 entries out of 24)

GSI Translations


Success built on customer satisfaction

logo
GSI Translations is a specialist, technology-enabled provider of high quality translation services with offices in London, Bucharest and Skopje and which focuses its expertise on providing translation services targeted at the legal, financial and pharmaceutical sectors.
Although very different in...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Immigration documents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Biotechnology, Chemical, Law/Legal, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, ալբաներեն, արաբերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, իռլանդերեն, հունգարերեն, իտալերեն, ճապոներեն, լատվիերեն, լիտվերեն, մակեդոներեն, մալթերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սերբոխորվաթերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թուրքերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: GSI Translation - 02031516848 Online quoting is available at: http://www.gsitranslations.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (13 entries out of 29)

TranzPress Kft.


Language and Media Intelligence

logo
ISO certified TranzPress was founded in 2002 in Budapest. We provide full-scale localisation services from translation to dtp, from software localisation to testing in over 40 language pairs. Our professional translators, one-stop shop service chain, state-of-the art computer-aided translation...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Automotive, Construction, Finance / Banking / Accounting, Software, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Business products, Chemical, Compliance, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: սերբերեն, բոսնիերեն, խորվաթերեն, բուլղարերեն, չեխերեն, դանիերեն, գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, հունգարերեն, իտալերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն. 10-24 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Desktop publishing (DTP), Editing, Engineering, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Summarizing, Translation.
Contact: Tranzpress - +36-1-225-1426
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (11 entries out of 51)

GlobalVoices


ISO 9001:2008 accredited translations

logo
An international language company with vast experience in technical translations and a variety of subjects. Able to provide highly technical materials and regularly recruiting experienced professional...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Aerospace, Automotive, Consumer products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Business products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Law/Legal, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Oil, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Artwork/Illustrations, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: GlobalVoices Online quoting is available at: http://www.globalvoices.co.uk
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (11 entries out of 72)

Milega The Translation Agency


Expand your horizons !

logo
Milega SL is a Spanish translation and localization agency located in Madrid, Barcelona, and Santiago (Chile).
Recognized as a major player in the translation industry, our agency offers more than 6 years of experience as a multilingual translation agency.
With our network of more than 210...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Hardware, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Software, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Engineering, Entertainment, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Advertising (marketing), Art/literary, Finance / Banking / Accounting, Marketing/Communications.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Consulting, Document translation, Editing, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Staffing/Outsourcing, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: Milega SL Online quoting is available at: http://www.the-translation-agency.com/en/contact.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (10 entries out of 270)

ICON Language Services, an ICON plc company


Clinical trial translation services

logo
ICON Language Services is an internal translation group at ICON (Clinical Research Organization) supporting the clinical trial industry. Our translation teams are based in Oxford, UK, and North Carolina,...
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Healthcare, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Content development, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: ICONLangServ - +44 (0) 1865 324930
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (10 entries out of 123)

L10N Studio


Making Translation Invisible TM

logo
// L10N Studio provides technical translation, software localization and desktop publishing services to help organizations, large and small, to provide reliable and reader oriented technical communications from and into European and Brazilian Portuguese as well as cultural text adaptation for...
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Brochures, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Automotive, Engineering, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Agriculture, Electronics, Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Information technology, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: գերմաներեն, անգլերեն, իսպաներեն, ֆրանսերեն, իտալերեն, պորտուգալերեն. 5-9 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Clinical Trials, Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Translation.
Contact: L10N Studio - +351 21 3879045
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (9 entries out of 29)

Dixit Global Solutions


Go global, Think local

logo
Dixit.com, an online translation platform specializing in e-commerce, offers quality translations at a competitive price. It is also an easy and intuitive work tool for translators.

Dixit puts as much of importance in providing a personalized and reactive service to customers as to translators....
Աշխատանքի / փաստաթղթերի տեսակներ: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Ասպարեզներ / շուկաներ / մասնագիտացման ոլորտներ: Advertising (marketing), Fashion, Internet/E-commerce, Real estate, Tourism, Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Religion, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Առաջարկվող/աջակցվող լեզուներ: խորվաթերեն, արաբերեն, հայերեն, բուլղարերեն, չինարեն, դանիերեն, գերմաներեն, հոլանդերեն, հունարեն, անգլերեն, իսպաներեն, էստոներեն, ֆիններեն, ֆրանսերեն, եբրայերեն, հինդի, ինդոնեզերեն, իտալերեն, ճապոներեն, կորեերեն, լատվիերեն, լիտվերեն, նորվեգերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սլովակերեն, սլովեներեն, շվեդերեն, տայլանդերեն, թուրքերեն, ուկրաիներեն, վիետնամերեն. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Առաջարկվող ծառայություններ/ապրանքներ: Content development, Document translation, Internationalization, Local guides, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: Dixit Translate

Translation agencies in: Argentina | France | Italy | United States | Germany | Uruguay | United Kingdom


Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search