Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 06:15 GMT.

FOOD SHARING AND DIGITAL COMMUNITY

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 15:06 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 15:06)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: HIGHԼեզուները՝ իտալերենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

PROOFREADING (IT>EN)
Academic English

Poster country: Իսպանիա

Volume: 3,788 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Հասարակական գիտություններ, Գիտություն
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Ժուռնալիստիկա
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 06:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 08:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.9 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: GESTIÓN DE PROYECTOS

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։
Հայտերը ստացված են՝ 16 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search