Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 09:15 GMT.

Traduction FR IT documents comptables

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 15:17 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 15:17)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 15:22 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ գերմաներենից իտալերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Il s'agit de traduire vers l'italien un bilan actif passif (16 pages). Nous avons un Word pour les tableaux et un document du trésor public
Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Word
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Word

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of the job.
Poster country: Ֆրանսիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Նախընտրած մասնագիտացումը՝ Գործարարություն/ֆինանսներ
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Accounting
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Հաշվապահություն
info Նախընտրած համակարգչային ծրագրերը՝ Microsoft Word
Կրթության վկայականը՝ Պարտադիր է
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 09:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 23, 2017 15:00 GMT
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
Frais d’établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisa– tions incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a non logged in visitor

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Traduction comptable (Bilan actif et passif)

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։
Հայտերը ստացված են՝ 3 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search