Job closed
This job was closed at Jun 21, 2017 10:33 GMT.

1700 words translate for thursday 22.06

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 15:31 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 15:31)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 16:09 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: LOWԼեզուները՝ անգլերենից գերմաներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

The text is around 1700 words, about a business plan that I have to present on Friday at the Arbeitsamt.


Do you think you could do it? Please sen me an email with your availability and how much would that cost?

Thank you in advance!!!
Բնագրի ձևաչափը՝ Microsoft Word
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Word

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of the job.
Poster country: Գերմանիա

Volume: 1,700 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր)
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 22, 2017 12:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 22, 2017 23:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a non logged in visitor

Note: You cannot quote because this job is closed.

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1320736Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.
TM-Town
Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search