ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 01:15 GMT.

Engineering manual, 10K words, WORD, Farsi > English Translator needed

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 15:43 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 15:43)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 16:45 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ պարսկերենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Farsi > English Translator needed
10K words should be completed before 12:00am on Thursday.
Բնագրի ձևաչափը՝ PDF Document
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Word

Poster country: Չինաստան

Volume: 10,000 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Տեխնիկա/ճարտարագիտություն
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ անգլերեն
Առարկայի դաշտը: Ճարտարագիտություն (ընդհանուր)
info Հայտ ներկայացնողի գտնվելու նախընտրած վայրը՝ Չինաստան
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 01:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 22, 2017 04:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a logged in visitor.

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: PM

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1320739Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.