ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 08:15 GMT.

Traduction FR-IT

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 17:39 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 17:39)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ ֆրանսերենից իտալերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

TRaduction d'un bialn (ACTIF et PASSIF

Poster country: Ֆրանսիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
Առարկայի դաշտը: Հաշվապահություն
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 08:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 23, 2017 14:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
Merci de nous préciser votre maîtrise de ce domaine
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
Frais d’établissement *
Frais de développement *
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.6 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value