Job closed
This job was closed at Jun 28, 2017 22:15 GMT.

Transcription and translation of voice files & translation of emails

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 17:53 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 17:53)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 19:54 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, Transcription
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ անգլերենից սլովեներեն, սլովեներենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

We are looking for a native slovanian speaker with fluent written english, who would work for us on a regular basis transcribing and translating a couple of voice files generated by callers of a support hotline leaving a message in slovanian on a mailbox.

We would need this slovanian speaker to transcribe the voice files into english and then return them to the contact person. Based on the transcription, the project team handles the caller's query in the support CRM system.

Eventually, a case might need additional clarification and a second or even third exchange of information between the slovanian speaker and the project team until the query is fully processed.

Unfortunately, the length and volume of the voice files cannot yet be anticipated to deliver a reliable expectation, but the calls refer to customers describing some malfunctioning device and requesting repair/refund/exchange of unit.

Transcription and/or translation of a case shall be returned within 1 business day upon receipt of a new inquiry from the project team.

We would suggest to settle on an initial fixed price per case, to be re-evaluated after the first two months. Based on that initial experience, we can then decide if the settled price is fair for the work time investment made by the slovanian speaker.

The current forecast for number of cases expected per month is roughly 10-15.

Project start would be immediately.

Any interested professional is kindly invited to submit a quote with a per-case-pricing as per the above description.

Of course we are available to clarify any doubts or questions that might rise. Please refer to Yara Oezcan at the indicated email-address for further information, if needed.

Բնագրի ձևաչափը՝ Other
standard audio files + email forwarding
Առաքման ձևաչափը՝ Other
In email body

Poster country: Գերմանիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ սլովեներեն
Առարկայի դաշտը: Ընդհանուր / Զրույց / Ողջույններ / Նամակներ
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 21, 2017 22:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 29, 2017 22:00 GMT
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տ՜ես՝ Հասցեն տեսանելի չէ

Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a logged in visitor.

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Senior Project Manager

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search