Job closed
This job was closed at Jul 3, 2017 00:15 GMT.

Highly experienced translators of scientific texts for long-term cooperation

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 18:59 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 18:59)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 19:53 GMT

Job type: Հնարավոր պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ հոլանդերենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

We are looking for highly experienced Dutch to English translators with an education and background in the natural sciences. Selected translators will translate a wide range of scientific texts (policy documents to press releases) for various research institutions. A good knowledge of the Dutch science system is a definite advantage.

Poster country: Նիդեռլանդներ

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 24 ժամից
info Գիտություն
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Science (general)
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 26, 2017 00:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
Educated to MSc/MA or PhD level in a science subject
At least 5 years of translation experience
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a non logged in visitor

Note: You cannot quote because this job is closed.

Contact person title: Partner

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1320766
Հայտերը ստացված են՝ 9 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline
memoQ translator pro
With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search