Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 10:15 GMT.

Tattoo Translation, 11 words from English to Aramaic

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 19:20 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 19:20)
Ստուգման արդյունքն ու ծանուցումները ուղարկված են՝ Jun 19, 2017 19:57 GMT

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ անգլերենից արամեերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

We are currently looking for a translator who can guarantee an accurate translation from English to Aramaic. Our client has a few words - this translation will be used for a tattoo- there is no room for any mistakes or inaccurate translation.

There's 11 words - the translation is due on June 21st 9:00 a.m. EST. We are offering $30 for this short translation.

Budget and payment details:
Budget information for this job is restricted to those who meet the requirements of the job.
Poster country: Միացյալ Նահանգներ

Volume: 11 words

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
info Նախընտրած մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Phrase for Tattoo
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 10:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 21, 2017 14:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։
Հայտերը ստացված են՝ 2 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
BaccS – Business Accounting Software
BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search