Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 07:15 GMT.

Trascrizione video

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 19:56 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 19:56)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Transcription


Լեզուները՝ իտալերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Per la trascrizione di un video (12 minuti) sul tema diabete (interviste di pazienti) sto cercando un collega con madrelingua italiana che può eseguire questo lavoro per dopodomani (mercoledì) di mattina.

Grazie per le vostre offerte.
Saluti, Andrea
Բնագրի ձևաչափը՝
Quick time video
Առաքման ձևաչափը՝ Microsoft Word

Poster country: Գերմանիա

Volume: 25 hours

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Բժշկական
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Medical (general)
Առարկայի դաշտը: Բժշկական (ընդհանուր)
Կրթության վկայականը՝ Պարտադիր է
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 07:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 21, 2017 06:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search