ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
You are not logged-in. Login now to submit a quote »

Flemish Translators Needed - Media/Marketing

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 20:30 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 20:30)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ անգլերենից ֆլամանդերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

ProTranslating is currently seeking native linguists who have experience with marketing translations for an upcoming project we have. At the moment, we are seeking translators who have had experience translating this type of content in the following language combination:

English into Flemish

Requirements
*native to one of those languages
*experience with media translations and/or marketing

If available and interested in learning more about this project, please send a copy of your CV/resume and per word rates to [HIDDEN]

Thank you, I look forward to hearing from you!

Poster country: Միացյալ Նահանգներ

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ Թարգմանության լեզուն(երը)
Առարկայի դաշտը: Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 29, 2017 04:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 30, 2017 04:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1320772Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline