ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas
Job closed
This job was closed at Jun 27, 2017 07:15 GMT.

Three Pages from English to Swahili

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 20:37 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 20:37)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ անգլերենից սուահիլի

Պատվերի նկարագրությունը՝

I have three pages of a Social Program with basic introductory information that I need translated from English to Swahili. I would need to know what would be your best price per source word, and how soon could you have it done. The pages are in PDF format, i would need it back in the same style and in Word format.

Native Swahili speaker preferred.

Payment will be made through PayPal.

Poster country: Միացյալ Նահանգներ

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 12 ժամից
Առարկայի դաշտը: Հասարակական գիտություններ, սոցիոլոգիա, բարոյագիտություն և այլն
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Jun 20, 2017 07:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Jun 22, 2017 07:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
Preferably Swahili native
Տեքստի նմուշը՝ Այս տեքստը ՉԻ պահանջվում թարգմանել
This culture program is built on the unique strengths and talents of people within the community which include: neighborhoods, religious congregations, cultural and ethnic groups, and people facing common barriers.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.8 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
PerfectIt consistency checker
PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.
Déjà Vu X3
Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline