You are not logged-in. Login now to submit a quote »

Looking for Marcom/Digital Media-Digital Video experienced translators ENG-FRE

Զետեղող՝ Jun 19, 2017 21:36 GMT   (GMT: Jun 19, 2017 21:36)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, MT post-editing


Լեզուները՝ անգլերենից ֆրանսերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Hello,

For our Marcom and Digital Media/Video related projects, we are currently looking for translators with Marketing/IT expertise from English into French (France).Requirements:

- native speaker of French
- excellent knowledge of English
- Marketing/Digital Media-Video experience
- Experience with Trados Studio (Idiom WorldServer could be a plus)


If you have documented experience in the above fields and you are interested in a regular collaboration with us, please send us your CV. A short translation test will be required.

Looking forward to hearing from you!
Best regards,
The Jonckers team

Poster country: Բելգիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
info Շուկայավարություն
info Նախընտրած հատուկ ոլորտները՝ Computers: Software, IT (Information Technology), Marketing / Market Research, DVDs = Media, Computers (general)
info Պահանջվող մայրենի լեզուն՝ ֆրանսերեն
Առարկայի դաշտը: Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում
info Պահանջվող համակարգչային ծրագրերը՝ SDL TRADOS
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 28, 2017 22:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Aug 29, 2017 22:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 3.9 out of 5

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Contact person title: Recruitment Group Lead

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1320784Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search