You are not logged-in. Login now to submit a quote »

Химия RU-EN. Список 440 страниц

Զետեղող՝ Aug 13, 2017 09:57 GMT   (GMT: Aug 13, 2017 09:57)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ ռուսերենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Нужен перевод большого списка химических веществ. 440 с лишним страниц. Требуются внимание и минимальный опыт в этот теме. Знание латыни приветствуется.

Poster country: Ռուսաստանի Դաշնություն

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Առարկայի դաշտը: Քիմիա, Քիմ. Գիտություն/Ճարտարագիտություն
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 20, 2017 16:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Aug 25, 2017 15:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a corporate member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.1 out of 5

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1341548Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Wordfast Pro
Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value
<b>PDF Translation - the Easy Way</b>
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search