Job closed
This job was closed at Aug 14, 2017 16:06 GMT.

16,087 words logistics translation of world’s biggest logistics company website

Զետեղող՝ Aug 13, 2017 10:14 GMT   (GMT: Aug 13, 2017 10:14)

Job type: Հնարավոր պատվեր
Service required: Translation


Լեզուները՝ անգլերենից գերմաներեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

We are looking for someone experienced in the field of logistics to translate the website of one of the leading global logistics firms. There may be monthly work translating blogs etc.

Please note the following:

You will need Trados or similar to work with this file we will send. Trados has a 30-day free trial which you could make use of if you don’t have this software.

Someone with experience in logistics is required as there are some specific logistics terms.

Only those applicants who complete the sample translation will be considered.You may be asked to complete a second short sample translation, but only short and a part of the website which you would be able to use later.

Strictly no translation tools are to be used (apart from TMs.)

Only applications via ProZ will be accepted. Any applications to our email address will be discarded (we simply get too many.)

We expect to be able to give the successful applicant the green light mid next week.

Ongoing cooperation for the right applicant as this website will be updated on an ongoing basis.

Poster country: Մեծ Բրիտանիա

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Անդամակցությունը՝ Կայքի անդամ չհանդիսացող անձինք կարող են հայտ ներկայացնել 24 ժամից
Առարկայի դաշտը: Փոխադրամիջոցներ / փոխադրում / բեռնափոխադրումներ
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 14, 2017 13:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
No translation tools.
German native speakers only.
Knowledge in field of logistics.
Տեքստի նմուշը՝ Դիմորդները պետք է թարգմանեն հետևյալ տեքստը
Every logistics expert knows there is no such thing as a one-size-fits-all mode of transportation. In our multimodal supply chain, we combine the outstanding ecological footprint of freight trains with the flexibility of trucks, reaching the most remote corners of Europe so you can enjoy the convenience of door-to-door transports even without a private siding. We provide conventional rail solutions including pre-/on-carriage by truck and transshipments via terminal and railports.
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։
Հայտերը ստացված են՝ 17 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Across v6.3
Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.
WordFinder
WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search