You are not logged-in. Login now to submit a quote »

Technical editors and proofreaders. Native speakers only. RU-EN

Զետեղող՝ Aug 13, 2017 10:35 GMT   (GMT: Aug 13, 2017 10:35)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Services required: Translation, Checking/editing


Լեզուները՝ ռուսերենից անգլերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

We are urgently looking for qualified English editors and proofreaders for a huge volume of technical translations. Please send your CV with the sample of works.

Poster country: Ռուսաստանի Դաշնություն

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Առարկայի դաշտը: էներգիա / Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 19, 2017 21:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Aug 30, 2017 15:00 GMT
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a corporate member with a Blue Board record with a "likelihood of working again" average rating of 4.1 out of 5

Note: Sign in to see outsourcer contact information.

Եթե այս պատվերն այլ վայրում զետեղվի, ապա այն պետք է պարունակի հետևյալ ծանոթությունը.
Այս պատվերն առաջին անգամ զետեղվել է Proz.com-ում։ http://www.proz.com/job/1341557Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.
CafeTran Espresso
Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search