Job closed
This job was closed at Aug 13, 2017 15:02 GMT.

Rapport médical

Զետեղող՝ Aug 13, 2017 10:47 GMT   (GMT: Aug 13, 2017 10:47)

Job type: Գրավոր թարգմանության/խմբագրման/սրբագրման պատվեր
Service required: Translation
Confidentiality level: MEDIUMԼեզուները՝ եբրայերենից ֆրանսերեն

Պատվերի նկարագրությունը՝

Rapport médical en Hébreu que je voudrais bien avoir sa traduction en Français
Paiement -via PayPal -

Poster country: Մարոկո

Ծառայություն տրամադրողի կոնկրետ ուղղվածությունը (նշվում է պատվիրատուի կողմից)՝
Առարկայի դաշտը: Բժշկական (ընդհանուր)
Հայտ ներկայացնելու վերջնաժամկետը՝ Aug 14, 2017 09:00 GMT
Առաքման վերջնաժամկետը՝ Aug 15, 2017 11:00 GMT
Լրացուցիչ պահանջներ՝
l'expérience est exigée
Պատվիրատուի մասին՝
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 4.2 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

Պատվիրատուն պահանջել է, որ այս պատվերը որևէ այլ վայրում չզետեղվի։
Հայտերը ստացված են՝ 2 (Job closed)Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.
LSP.expert
How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search