ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Chinese to German թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

WordFinder

The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
PDF Translation - the Easy Way

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »

Lists
չինարենից գերմաներեն (696) » This search (573)

ProZ.com-ի անդամ (47): 1 2
Ոչ-անդամ (526): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
Results (573): 47 members | non-members
Ցուցադրվում են արդյունքները՝ 1 - 25
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Verena Li - ֆրանսերենից գերմաներեն translator
Verena Li Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Kompetent und zuverlässig
ph: 02131 - 5397179
Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 13 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

23 զույգում
Blandina Broesicke - չինարենից գերմաներեն translator
Blandina Broesicke Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
10+ years passion for language

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
  ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 14 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

7 զույգում
Nikolas Scheuer - ճապոներենից գերմաներեն translator
Nikolas Scheuer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 7 տարի

8 զույգում
Inga Jakobi - չինարենից գերմաներեն translator
Inga Jakobi Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Graduate Technical Translator
ph: +49 (0)159 04435168
Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

1 զույգում
Matthias Meurer - չինարենից գերմաներեն translator
Matthias Meurer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
If not now, when?

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 6 տարի

0 զույգում
 
TransCapital DC Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 5 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Manuel Zellweger - չինարենից գերմաներեն translator
Manuel Zellweger Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Connecting East and West
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 8 տարի

0 զույգում
Egmont Schröder - չինարենից գերմաներեն translator
Egmont Schröder Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
ZH-DE and EN-DE translations

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի 
Աշխատում է 3 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

0 զույգում
 
J Papenbrock Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Sie lesen den Unterschied.

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 23 տարի

0 զույգում
Regula Trauffer - չինարենից գերմաներեն translator
Regula Trauffer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Independent linguist
ph: +41 (0)81 822 10 21
Local time: 00:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Շվեյցարիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 20 տարի

0 զույգում
 
Andrea El-Rifaai Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 7 տարի
Աշխատում է 22 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Volker Morbach - չինարենից գերմաներեն translator
Volker Morbach Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
"dichter am text"
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
DEU/DEU
Չինաստան
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Susanne Ganz - չինարենից գերմաներեն translator
Susanne Ganz Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
reliable freelance translator/journalist

Local time: 06:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Տայվան
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 15 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
martina hasse - չինարենից գերմաներեն translator
martina hasse Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
reliable high quality
ph: +49 40 577312
Local time: 00:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 29 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
pewoma - անգլերենից գերմաներեն translator
pewoma Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Սինգապուր
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 3 տարի

0 զույգում
Maustho - անգլերենից գերմաներեն translator
Maustho Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 23 տարի

0 զույգում
Rebecca Rosenthal - անգլերենից գերմաներեն translator
Rebecca Rosenthal Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
German Copywriter and Translator

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 3 տարի 
Աշխատում է 8 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

0 զույգում
Sayneb  - արաբերենից գերմաներեն translator
Sayneb Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Passion for language

Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Karin Tief - գերմաներենից անգլերեն translator
Karin Tief Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 20 տարի

0 զույգում
T&I Portfolios - անգլերենից գերմաներեն translator
T&I Portfolios Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Translations in more than 50 languages
ph: +49 (6806) 49 76 180
Local time: 00:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
գերմաներեն
Գերմանիա
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 9 տարի

0 զույգում
Yu Zhang - գերմաներենից չինարեն translator
Yu Zhang Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
translation by your side

Local time: 06:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
CHI/DEU
Չինաստան
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

0 զույգում
Günter Whittome - չինարենից գերմաներեն translator
Günter Whittome Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese-German/English Translator

Local time: 06:19
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
DEU/ENG
Տայվան
Այո ProZ.com 15 տարի
Աշխատում է 26 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Han Zhang - չինարենից գերմաներեն translator
Han Zhang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
High quality, enthusiasm of translation

Local time: 06:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 6 տարի

0 զույգում
 
Johannis Bayer Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Conference Interpreter

Local time: 06:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ENG/DEU
Չինաստան
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 6 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
 
Lang4all Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 23:19
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ENG/DEU
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 10 տարի

0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (47): 1 2
Ոչ-անդամ (526): 1 2 3 4 5
Հաջորդը