ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Chinese to Spanish Other թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

PDF Translation - the Easy Way

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
CafeTran Espresso

You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »

Lists
չինարենից իսպաներեն (717) » Other (638) » This search (189)

ProZ.com-ի անդամ (13): 1
Ոչ-անդամ (176): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Luis Roncero Mayor - չինարենից իսպաներեն translator
Luis Roncero Mayor Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Traductor jurado de chino español

Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ESL/ESL
Իսպանիա
  ProZ.com 0 տարի 
Աշխատում է 16 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Estefania Begueria Mogica - անգլերենից իսպաներեն translator
Estefania Begueria Mogica Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Specialized Translator. ZH, EN > ES.

Local time: 00:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 5 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Adrian Garcia - անգլերենից իսպաներեն translator
Adrian Garcia Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
ENG, DEU, ZHO, ESP.

Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 8 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
David Gómez - ճապոներենից իսպաներեն translator
David Gómez Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Thorough and on time - 周到

Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Jesus Sayols - չինարենից իսպաներեն translator
Jesus Sayols Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Enjoy your work and learn from it

Local time: 00:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
CAT/ESL/CAT
Իսպանիա
Այո ProZ.com 16 տարի
Աշխատում է 17 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է
0 ոլորտում
0 զույգում
Donglai Lou - անգլերենից չինարեն translator
Donglai Lou Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Bring the Best Out of People

Local time: 06:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ENG/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 16 տարի 1(0)
Աշխատում է 21 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Ashwin Goud - իսպաներենից անգլերեն translator
Ashwin Goud Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your translation is my business

Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ENG/ESL
Իսպանիա
Այո ProZ.com 14 տարի
Աշխատում է 19 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
HSIAO CHING LIU - չինարենից իսպաներեն translator
HSIAO CHING LIU Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 9 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Xuan Zhao - չինարենից անգլերեն translator
Xuan Zhao Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Do you need help?

Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 11 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
Yuen Mery Lo - անգլերենից չինարեն translator
Yuen Mery Lo Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
www.linkedin.com/in/yuenmerylomadrid
ph: +34606206409
Local time: 00:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ENG/CHI
Իսպանիա
  ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 24 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Asian Trust - անգլերենից հայերեն translator
Asian Trust Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Making Communication Simple
ph: +84862719291
Local time: 05:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
JPN/CHI
Վիետնամ
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 11 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
DailyTranslate - անգլերենից գերմաներեն translator
DailyTranslate Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Native speakers only
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
անգլերեն
Մեծ Բրիտանիա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 5 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
locatran - անգլերենից չինարեն translator
locatran Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Asian Language Expertise since 2004

Local time: 06:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 17 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
MinnieHuyang - իսպաներենից չինարեն translator
MinnieHuyang Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
fiat lux

Local time: 18:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Միացյալ Նահանգներ
Այո ProZ.com 9 տարի 
Աշխատում է 11 տարի
4 ոլորտում
4 զույգում
 
Ángel Riesgo Martínez Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ESL/ESL
Իսպանիա
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 15 տարի
0 ոլորտում
4 զույգում
Julia Simancas - չինարենից իսպաներեն translator
Julia Simancas Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Իսպանիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 6 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
AlvaroLago Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Չինաստան
  ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 16 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
dongyali - չինարենից իսպաներեն translator
dongyali Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 18:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Չիլի
  ProZ.com 4 տարի
Աշխատում է 4 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
aniakam15 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 17:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Պանամա
  ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է
0 ոլորտում
0 զույգում
 
carlosargueta Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 07:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 9 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
paloma- - չինարենից իսպաներեն translator
paloma- Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Իսպանիա
  ProZ.com 5 տարի 
Աշխատում է 11 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
smazarredo Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 06:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 17 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
rolismann Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:18
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Արգենտինա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 13 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
anibalferes Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese-spanish translator
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Չիլի
Այո ProZ.com 7 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
Ming Lei - չինարենից իսպաներեն translator
Ming Lei Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Responsabilidad Precisión Dedicación

Local time: 19:18
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
իսպաներեն
Արգենտինա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 11 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (13): 1
Ոչ-անդամ (176): 1 2 3 4 5
Հաջորդը