ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas

Chinese to French թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

Déjà Vu X3

Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »
PDF Translation - the Easy Way

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »

Lists
չինարենից ֆրանսերեն (929) » This search (807)

ProZ.com-ի անդամ (54): 1 2 3
Ոչ-անդամ (753): 1 2 3 4 5
Հաջորդը
Results (807): 54 members | non-members
Ցուցադրվում են արդյունքները՝ 1 - 25
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Aline Canino - չինարենից ֆրանսերեն translator
Aline Canino Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
The passion for words

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
FRA/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 6 տարի

36 զույգում
LI Qian - չինարենից ֆրանսերեն translator
LI Qian Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Traducteur CH-FR, diplômé de l'ESIT

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
CHI/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 8 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

28 զույգում
 
paris9 Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
FRA/ENG
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 35 տարի

0 զույգում
Adsion - անգլերենից չինարեն translator
Adsion Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
★★★★★ 5-★ Lingua Services

Local time: 18:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Կանադա
Այո ProZ.com 12 տարի
Աշխատում է 20 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

39 զույգում
Wen Qing - ֆրանսերենից չինարեն translator
Wen Qing Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
MD, PhD, MA Translation, MA Biochemistry
ph: +33 6 61267890
Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
CHI/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 17 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

27 զույգում
thomas dupont - չինարենից ֆրանսերեն translator
thomas dupont Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese to French 22 years of experience
ph: +86 (0)20 37615274
Local time: 06:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Չինաստան
  ProZ.com 15 տարի
Աշխատում է 22 տարի

12 զույգում
Zhang yi - ֆրանսերենից չինարեն translator
Zhang yi Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional language service

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
CHI/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

16 զույգում
Odile Raymond - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Odile Raymond Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Court-certified EN-FR & CH-FR translator

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 15 տարի
Աշխատում է 19 տարի
Կրթության վկայականների իսկությունը ստուգված է

8 զույգում
Tong Zhang - ֆրանսերենից չինարեն translator
Tong Zhang Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
en quête de satisfaction

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
չինարեն
Ֆրանսիա
  ProZ.com 7 տարի
Աշխատում է 18 տարի

12 զույգում
Sophie HALIMI - չինարենից ֆրանսերեն translator
Sophie HALIMI Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
  ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 13 տարի

0 զույգում
 
Oriane Leleu Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
French English and Chinese translator

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 4 տարի

0 զույգում
Chris G - չինարենից ֆրանսերեն translator
Chris G Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Chinese, German & English translations

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 2 տարի 
Աշխատում է 6 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Hughito - չինարենից ֆրանսերեն translator
Hughito Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Marketing, Engineering, Multimedia

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 4 տարի 
Աշխատում է 7 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
 
medeville Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Value Added Translation
ph: +86 13506215781
Local time: 06:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
FRA/FRA
Չինաստան
Այո ProZ.com 9 տարի 
Աշխատում է 28 տարի

0 զույգում
 
forentboutot Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Florent BOUTOT

Local time: 06:22
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
FRA/FRA
Չինաստան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 17 տարի

0 զույգում
Estelle Nurier - չինարենից ֆրանսերեն translator
Estelle Nurier Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English and Chinese into French

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
FRA/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 11 տարի

0 զույգում
chinoiseau - չինարենից ֆրանսերեն translator
chinoiseau Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
only legal

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 14 տարի
Աշխատում է 15 տարի

0 զույգում
Apollonia S - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Apollonia S Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Your French language partner

Local time: 00:22
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Բելգիա
Այո ProZ.com 0 տարի
 

0 զույգում
 
cspire Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:22
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 2 տարի 
 

0 զույգում
Fabien35 - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Fabien35 Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Precision with elegance

Local time: 06:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Տայվան
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 4 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Giuseppe.ARDIRI - ճապոներենից ֆրանսերեն translator
Giuseppe.ARDIRI Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Շվեյցարիա
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 9 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
antoine herblot - անգլերենից ֆրանսերեն translator
antoine herblot Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
All Around the Word
ph: +8615393963393
Local time: 06:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 7 տարի 
Աշխատում է 8 տարի

0 զույգում
Yuvany Gnep - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Yuvany Gnep Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English and Chinese into French

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
delphinetrans - անգլերենից ֆրանսերեն translator
delphinetrans Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Professional French native translator

Local time: 02:22
 Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
ֆրանսերեն
Ռեյունիոն
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 10 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
Gleyse  - անգլերենից ֆրանսերեն translator
Gleyse Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
English/Chinese to French

Local time: 00:22
  Ուղերձ ուղարկեք անձնական էջից 
FRA/FRA
Ֆրանսիա
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 6 տարի
Կրթության վկայականների մասին զեկուցվել է

0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (54): 1 2 3
Ոչ-անդամ (753): 1 2 3 4 5
Հաջորդը