Chinese to Japanese Science թարգմանիչներ. թարգմանիչների ցուցակ

Լրացուցիչ: Post this search as a job


Current search

Լեզուները


Մասնագիտացումը

Services marked with * do not require selecting any other search criteria.

Գտնվելու վայրը


Կրթության վկայականը & Համակարգչային ծրագրերը


ԱյլՑուցակների տեքստային գովազդներ
Directory Text Ads
Stand out from the crowd with effective, targeted text ads
Find out more

memoQ translator pro

Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »
PDF Translation - the Easy Way

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »

Lists
չինարենից ճապոներեն (611) » Science (1286) » This search (94)

ProZ.com-ի անդամ (10): 1
Ոչ-անդամ (84): 1 2 3 4
Հաջորդը
  ProZ.com-ի անդամ ՄԼ/երկիրը Մայրենի լեզուների / երկրի սյունակի մասին CAT CAT ծրագրերի սյունակի մասին ՓորձառությունըԱյս սյունակի մասին
KudoZ-ի ՊՐՈ միավորներըKudoZ-ի սյունակի մասին
Inunek - անգլերենից ճապոներեն translator
Inunek Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Cooperative and hard working

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Asian Trust - անգլերենից հայերեն translator
Asian Trust Ցույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Making Communication Simple
ph: +84862719291
Local time: 17:00
Send message through ProZ.com   
JPN/CHI
Վիետնամ
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 11 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Yuki-Kawabata Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
JE technical & business translations

Local time: 03:00
 
JPN/ENG
Կանադա
Այո ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 4 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Ken Katou Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
We value Customer Satisfaction
ph: +81 (3) 5433-7321
Local time: 19:00
  
BUR/JPN
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 10 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Aspen Global - չինարենից անգլերեն translator
Aspen Global Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
You Run Business We Run Words
ph: +886(4)2535-6441
Local time: 18:00
  
չինարեն
Տայվան
Այո ProZ.com 10 տարի
Աշխատում է 29 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Billy Brown - անգլերենից չինարեն translator
Billy Brown Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Winner in ProZ.com Translation Contest
ph: +886-4-22466753  
CHI/ENG/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 38 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
belindaccg - անգլերենից չինարեն translator
belindaccg Identity VerifiedԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
High quality and Punctual

Local time: 18:00
  
KOR/CHI
Չինաստան
Այո ProZ.com 9 տարի
Աշխատում է 17 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
locatran - անգլերենից չինարեն translator
locatran Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Asian Language Expertise since 2004

Local time: 18:00
  
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 18 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Alisa Smith - անգլերենից իսպաներեն translator
Alisa Smith Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
LangTech Inc

Local time: 02:00
 
անգլերեն
Միացյալ Նահանգներ
Այո ProZ.com 0 տարի
Աշխատում է 19 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
anitha gomathy - անգլերենից մալայալամ translator
anitha gomathy Identity VerifiedՑույց տալ ներկայության օրացույցըԱյսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
High quality translation, responsibilty!
ph: 919847228474
Local time: 15:30
  
MAL/HIN
Հնդկաստան
Այո ProZ.com 8 տարի
Աշխատում է 17 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
SenQ Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
Այո ProZ.com 15 տարի
 
20 ոլորտում
20 զույգում
Simtech Zhang - անգլերենից չինարեն translator
Simtech Zhang Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Vast, Fast & Trust
ph: +86(0411)87611263
Local time: 18:00
 
չինարեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 13 տարի
Աշխատում է 13 տարի
4 ոլորտում
4 զույգում
 
dilapidate Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Japanese Chinese

Local time: 18:00
 
ճապոներեն
Չինաստան
Այո ProZ.com 6 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Keisuke Shito - անգլերենից ճապոներեն translator
Keisuke Shito Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
Tech, Marketing & Legal (En > JP)

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 16 տարի
Աշխատում է 18 տարի
0 ոլորտում
1 զույգում
 
Chaunce Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
CHI/JPN
Ճապոնիա
  ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 5 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
inajun Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 1 տարի
Աշխատում է 3 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Hymn Lai - չինարենից ճապոներեն translator
Hymn Lai Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
 
CHI/JPN
Չինաստան
  ProZ.com 2 տարի
Աշխատում է 3 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
dhalfe Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 05:00
 
CHI/JPN
Միացյալ Նահանգներ
  ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 7 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
mai7733 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
  ProZ.com 7 տարի
Աշխատում է 11 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
John Iwaki Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
CHI/JPN
Ճապոնիա
  ProZ.com 8 տարի
 
0 ոլորտում
0 զույգում
 
李 長 涛 李 長 涛 Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է
ph: 15953900176
Local time: 18:00
 
CHI/JPN
Չինաստան
  ProZ.com 8 տարի 
Աշխատում է 33 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
nariyama Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 12 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Shishimac Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 11 տարի
Աշխատում է 13 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
 
Atsuto Fukuda Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 19:00
 
ճապոներեն
Ճապոնիա
Այո ProZ.com 5 տարի
Աշխատում է 6 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
Jodie Kaku - ճապոներենից չինարեն translator
Jodie Kaku Այսօր ցանցում չի եղել, կամ ցանց մտնելու տվյալը թաքցված է

Local time: 18:00
 
CHI/JPN
Տայվան
Այո ProZ.com 3 տարի
Աշխատում է 16 տարի
0 ոլորտում
0 զույգում
ProZ.com-ի անդամ (10): 1
Ոչ-անդամ (84): 1 2 3 4
ՀաջորդըAll of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search