ProZ.com-ի՝ թարգմանչական ծառայությունների համաշխարհային ցուցակ
 The translation workplace
Ideas


Աշխատանքային լեզուները՝
անգլերենից հայերեն
անգլերենից ռուսերեն

Zara Khanjyan
Bridging people

Yerevan, Yerevan, Հայաստան
Տեղական ժամանակ: 00:59 +04 (GMT+4)

Մայրենի՝ հայերեն Native in հայերեն, ռուսերեն Native in ռուսերեն
Հաշվի տեսակը Անկախ թարգմանիչ և գործատու
Այս թարգմանիչն օգնում է տեղայնացնել ProZ.com-ը հայերեն-ի
Ծառայությունները Translation, Editing/proofreading, Subtitling
Մասնագիտացումը
Մասնագիտանում է՝
Արվեստ, կիրառական արվեստ և արհեստԿինո, ֆիլմեր, հեռուստացույց, դրամա
Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / ԽաղատունԵրաժշտություն
ՀոգեբանությունԶբոսաշրջություն և ճամփորդություն

Նախընտրած արժույթը USD
KudoZ-ի գործունեությունը (PRO) PRO մակարդակի միավորները՝ 32, Պատասխանած հարցերը՝ 22, Տված հարցերը՝ 1
Այս օգտվողի կողմից արված Blue Board-ի գրառում  0 գրանցում
Payment methods accepted Visa, MasterCard, PayPal, American Express
Թղթապանակը Ուղարկված թարգմանության նմուշները: 4
Բառացանկերը IT glossary
Փորձառությունը Թարգմանական փորձառության տարիները՝ 14։ ProZ.com-ում գրանցման ամսաթիվը՝ Jun 2011։
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Կրթության վկայականները անգլերենից հայերեն (Microsoft Company)
անգլերենից հայերեն (Bi-Line LLC)
անգլերենից հայերեն (Armenian Card )
Անդամությունները N/A
ԽմբերըArmenian
Համակարգչային ծրագրերը Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Helium, Idiom, LocStudio, Microsoft Excel, Microsoft Word, SDL TRADOS, SDLX, Translation Workspace
CV/Resume CV available upon request
Մասնագիտական փորձ Zara Khanjyan հավանություններ ProZ.com's Մասնագիտական ուղեցույցներ (v1.1).
Իմ մասին
My name is Zara Khanjyan. I’ve been a freelance translator since 2003. Though I'm Armenian, I'd finished Russian school and learned in Russian sector at University, so Russian is also native to me. I always translate in pair with a proofreader, who is a certified linguist, in order to avoid any possible errors. Since 2006 I perform technical translations for Microsoft. My interests are literature, classical, jazz and rock music and digital security technologies. My education and my background gave me an opportunity to specialize in the following fields:

1) Psychology – Graduated the Yerevan State University Department of Psychology, Sociology and Philosophy. Translation of different psychological materials, tests, etc.
2) IT and e-environment – since 2006 I perform translation and localization of Microsoft products (MS Windows, MS Office releases), also I translate Yandex.ru and Mail.ru sites. My team also created a first Armenian IT glossary certified by Microsoft, over a year my team is localizing Google YouTube.
3) Banking processing, cards issuing and acquiring – currently I work at Armenian National processing center – Armenian Card and I translate all materials related to bank cards, digital security, and cards acquiring sphere from English/Russian into Armenian and vice versa.
4) Literature – it is my real passion since 10 years, and I’ve already read over than 10 000 books (I usually read about 500-700 pages per day) and also familiar to different styles of different authors. Also I was teaching World literature at the colledge.
5) Music (general) –my husband and I have a small, but quite popular live music club in Yerevan, where we accept famous rock groups and jazz bands, as well as we’re trying to promote talented young novices.
6) Cinema, TV – my uncle was a film director and I always helped him by translating his scenarios and writing annotations to his works.
7) Computer games – I translated several hidden objects and quest PC games as well as Apple Iphone applications, as well as a huge gamer's site.
8) Tourism&travel - Translation of travelling brochures.
9) Automotive - Motor cars technical and marketing materials, Lexus translation performed.
10) General – I was working at panarmenian online magazine, performing translation of various topics.
I always try to make translated texts sound as if they are original, and never use any automatic translation tools. I usually translate about 1500-2500 words per day, but if text in not difficult, I can “accelerate” to about 3000 words.
This user has reported completing projects in the following job categories, language pairs, and fields.

Project History Summary
Total projects4
With client feedback0
Corroborated0
0 positive (0 entries)
positive0
neutral0
negative0

Job type
Translation4
Language pairs
անգլերենից հայերեն4
Specialty fields
Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր)1
Համակարգիչներ (ընդհանուր)1
Համակարգիչներ՝ ծրագրագրաշարեր1
Հեռահաղորդակցություն (հաղորդակցություն)1
Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն1
Other fields
Համացանց, էլեկտրոնային առևտուր2
Հիմնաբառերը՝ English to Armenian translation, English to Russian translation, Computers, IT, Software, Psychology, Hardware, Arts, Mass Media, Legal, Games, Video Games, User Manuals, Marketing solutions, Newsletters, Web sites, Browser engines, Operational Systems, digital security, credit cards issuing&acquiring, PCI DSS, Banking Processing systems, Music (general), Cinema, Social sciences, Literature, Book reviews, Automotive, Microsoft, HTC, dilgital security, Lexus,