https://arm.proz.com/?sp=exchange&sp_mode=detail&exg_id=8017

Accomodation in toursit / student co-living

Հրապարակման մանրամասները
Առաջարկ՝ Տարբեր - Accomodation
Հեղինակը՝ Martin Bruckmann
Զետեղման ամսաթիվը՝Sep 8, 2020
Գտնվելու վայրը՝ Strasbourg, France
Նկարագրությունը՝4 double rooms available in appartment furbished and equipped for 10 people.
Located right in the city center, close to Central Train Station (with rail connections to SXB airport, fast trsain to Paris and all the national and international network, bus, tram, direct shuttle to European Parliament and Council of Europe, European Business Center, University campus and much more).
Dicount for ProZ members.
Available for home swap during holidays.
Payment is required for this

Discuss this offer with Martin Bruckmann
You must be logged in to your ProZ.com profile and meet the criteria of the poster in order to respond to this Exchange post.

Call staff attention to this post