ProZ.com-ի «Թարգմանիչների փոխանակումը» մի համակարգ է, որտեղ կայքի օգտվողները և անդամները կարող են առաջարկել կամ պահանջել գրքեր, լեզվի դասընթացներ, CAT ծրագրեր, ճանապարհորդական խորհուրդներ և այլն։


ProZ.com exchange

Translation business for sale - age 24 years

Հրապարակման մանրամասները
Առաջարկ՝ Տարբեր - Any area in the world
Հեղինակը՝ Nicole Blanc
Զետեղման ամսաթիվը՝Sep 8, 2020
Գտնվելու վայրը՝ Saint-Etienne
Նկարագրությունը՝Translation business for sale in France, created in 1994.
Excellent reputation and solid microenterprise. No employees. High turnover.

Reliable customer base in foreign countries, no French customers. The future owner may be based anywhere in the world but he/she must (among others) a German-speaking translator/interpreter.


I sell my customers portfolio, specialized documentation, hardware and translation tools licences (for ex. Trados).

Sale reason: retirement!

For any further information, please contact me per phone No. 0033 477 4391 47.
Payment is required for this

Discuss this offer with Nicole Blanc
You must be logged in to your ProZ.com profile and meet the criteria of the poster in order to respond to this Exchange post.

Call staff attention to this postYour current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search