Կայքի կանոնները

ProZ.com-ից օգտվելու կանոններ

Հետևյալ կանոնները ստեղծվել են՝ ProZ.com-ի թարգմանական աշխատավայրում հաճելի աշխատանքային մթնոլորտ ստեղծելու և պահպանելու համար։ Այս կայքից օգտվելը նշանակում է, որ Դուք ընդունում եք այդ կանոնները և համաձայն եք դրանց հետ։


Կայքի կանոնը

1.1 ProZ.com-ի պատվերների զետեղման համակարգը բացառապես լեզվի մասնագետների համար հետաքրքրություն ներկայացնող պատվերների համար է նախատեսված։
Չի թույլատրվում այնպիսի պատվերներ զետեղել, որոնք կապված չեն աշխատանքի հետ կամ վերաբերում են այնպիսի աշխատանքի, որը հետաքրքրություն չի ներկայացնում գրավոր կամ բանավոր թարգմանիչների կամ լեզվի այլ մասնագետների համար։
1.2 Զետեղված պատվերները պետք է լինեն վճարովի աշխատանքի վերաբերյալ։
Զետեղված պատվերները պետք է պատվիրատուի կողմից վճարում նախատեսեն ապագա ծառայություն տրամադրողին։ (Բացառություն են կազմում պաշտոնապես որպես շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող գրանցված կազմակերպությունները (պահանջվում է հղում), որոնք կարող են վճարում չպահանջող պատվերներ զետեղել։) Արգելվում է պատվերների զետեղման էջն օգտագործել որևէ ծառայություն գովազդելու նպատակով։ Ոչ մի դեպքում պատվեր զետեղողին որևէ տիպի վճարում չի կարող առաջարկվել։
1.3 Անընդունելի բովանդակություն ունեցող հատվածները չպետք է տեղ գտնեն զետեղված պատվերի տեքստում։
Զետեղված պատվերի տեքստը չպետք է պարունակի քաղաքական բնույթի, միայն չափահասների համար նախատեսված կամ որևէ այլ կերպ վիրավորական տողեր։
1.4 Առանց անհրաժեշտության չի կարելի պատվերը մեկից ավելի անգամ հրապարակել։
Պատվերը պետք է միայն մեկ անգամ զետեղվի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվերների զետեղման համակարգի սահմանափակումների պատճառով անհրաժեշտ է այն մեկից ավելի անգամ զետեղել։ (Մեկ պատվերի մեջ կարելի է մեկից ավելի լեզու պահանջող աշխատանք առաջարկել։)
1.5 Ամսեկան միայն մեկ անգամ կարելի է մասնագետներին հրավիրել ուղարկել իրենց աշխատանքային ինքնակենսագրությունները (այսինքն՝ «հնարավոր ապագա պատվեր» զետեղել)։
Ամսեկան միայն մեկ անգամ կարելի է մասնագետներին հրավիրել հնարավոր ապագա պատվերների համար դիմելու՝ առանց կոնկրետ պատվեր առաջարկելու։ Յուրաքանչյուր հրավերի դեպքում կարելի է առավելագույնը հինգ պատվեր զետեղել։ (Նկատի ունեցեք, որ Blue Board-ի միջոցով կարելի է նշել Ձեր ցանկացած հմտությունները և դիմումներ ստանալ մասնագետներից։)
1.6 Գաղտնիության պահպանումը պատվեր զետեղողի պարտականությունն է։
Պատվերների զետեղման էջը մի օգտագործեք զգայուն բնույթի պատվերներ զետեղելու համար։ Մասնագետների ցուցակից ընտրեք Ձեր պահանջներին համապատասխանող մասնագետի և ուղղակի դիմեք նրան։
1.7 Զետեղված պատվերները պետք է չհակասեն համապատասխան երկրների օրենսդրությանը։
Պատվեր զետեղողը պատասխանատու է այն բանի համար, որ իր պատվերը չհակասի ինչպես իր երկրի օրենքներին այնպես էլ ProZ.com-ի կանոններին։
1.8 Չի թույլատրվում երրորդ կողմի անունից պատվեր զետեղել։
Պատվերների զետեղման համակարգի օգնությամբ միայն սեփական պատվերները հրապարակեք։
1.9 Ձեզ հետ կապ հաստատելու բոլոր պահանջվող տվյալները պետք է տրամադրվեն։
Պատվիրատուի հետ կապ հաստատելու այն տվյալները, որոնք նշված են որպես պարտադիր, պետք է տրամադրվեն։ Ոչ ամբողջական տվյալներ պարունակող պատվերները կարող են հեռացվել ProZ.com-ի անձնակազմի կամ մոդերատորների կողմից։ (Նկատի ունեցեք, որ հնարավոր է այնպիսի տարբերակ ընտրել, որ որոշ տվյալներ տեսանելի չլինեն այցելուներին, սակայն դրանք պետք է այնուամենայնիվ նշված լինեն։)
1.10 Վճարման պարտավորությունները պետք է կատարվեն։
Եթե զեկույցներ ստացվեն այն մասին, որ համաձայնեցված վճարումը չի ստացվել պատվիրատուից (անկախ նրանից՝ պատվերը ProZ.com-ի միջոցով է ստացվել, թե որևէ այլ կերպ), պատվիրատուին այլևս չի թույլատրվի պատվերներ զետեղել։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե´ս անդամության լուծարման սկզբունքները։
1.11 Հրապարակվելուց հետո պատվերի տեքստը հնարավոր չէ խմբագրել։
(Սակայն հնարավոր է ծանոթություններ ավելացնել։)
1.12 Զետեղված պատվերները չեն կարող պատվերի հետ չառնչվող դիտողություններ պարունակել գների և վճարման մասին։
Պատվեր զետեղելիս պատվիրատուն կարող է նշել իր բյուջեն։ Սակայն չի թույլատրվում աշխատանքի բնույթի հետ չառնչվող դիտողություններ կատարել գների վերաբերյալ։

Վերոհիշյալ կանոններին խստիվ հետևելը պարտադիր պայման է մշտապես կայքից օգտվելու իրավունք ունենալու համար։

Կիրարկումը

Անձնակազմի անդամները և մոդերատորները կարող են, կայքի կանոնները կիրարկելու նպատակով, ձեռք առնել հետևյալ միջոցներից որևէ մեկը;
*էլ. ուղերձ ուղարկել օգտվողներին՝ որոշակի կանոնների վրա նրանց ուշադրություն հրավիրելու համար;
*չհաստատել (կամ հեռացնել/թաքցնել) այն հրապարակումները, որոնք խախտում են կայքի որևէ կանոն;
*կայքի կանոնների մասին հիշեցնող հայտարարություն ստեղծել, որն օգտվողը կտեսնի, ամեն ամգամ, երբ որոշակի գործողություն կատարի;
*ժամանակավորապես կամ մշտապես կասեցնել կայքի որոշակի հնարավորություններից օգտվելու իրավունքը, որոնք օգտագործելիս խախտվել են կայքի կանոնները;
*հեռացնել օգտվողի անձնական էջը կամ դադարեցնել անդամությունը (միայն կայքի անձնակազմի կողմից):

Անդամության դադարեցումը

Կայքի կանոնների լուրջ խախտման բացառիկ դեպքերում ProZ.com-ի անձնակազմի անդամները կարող են անմիջապես դադարեցնել անձնական էջի գործունեությունը (և անդամակցությունը): Մեծ մասամբ դադարեցման համար ProZ.com-ը կիրառում է «դեղին քարտ/կարմիր քարտ» սկզբունքը, որը նման է ֆուտբոլում «դեղին քարտ/կարմիր քարտ» ցույց տալուն:

Դեղին և կարմիր քարտերը ցույց են տրվում միայն անձնակազմի կողմից: Նշվում է խախտված կանոնի համարը և քարտը ցույց տալու ամսաթիվը: «Դեղին քարտ» կամ «Կարմիր քարտ» բառեզրերը կիրառվում են բացառիկ դեպքերում միայն։ Եթե էլ. ուղերձ է ուղարկվում, ապա պայմանները հայտնվում են առարկայի տողում:

Դեղին քարտ ստանալուց հետո օգտվողը կարող է շարունակել օգտվել կայքից (երբեմն որոշակի սահմանափակումներով), սակայն հետագա խախտումների դեպքում նրա անդամությունը կդադարեցվի: Նա, ում անձնական էջը հեռացվել է, չի կարող կրկին անդամագրվել ProZ.com-ին:

Պատվիրատուների նկատմամբ կիրառվում է կայքեջի Դադարեցման քաղաքականությունը:


Պարզաբանում

Վերոհիշյալ կանոնների կամ դրանց կիրարկման վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու համար խնդրում ենք աջակցման տոմսակ ուղարկել:

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search