ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

Past 5 years
4.7 12 entries
Past 12 months
No entries
NATIVA s.a.s.
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Մասնագիտական անդամություն
Business membership

Entries for this outsourcer

Ամսաթիվը Ծառայություն տրամադրող KudoZ Դիտողություն LWA
Oct 04, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

92

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 09, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,076

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jun 25, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

565

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

1
Jul 11, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

231

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 11, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

485

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 29, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

666

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 11, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

213

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 25, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

54

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 03, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,232

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 09, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 06, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

429

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 18, 2016
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,216

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Ազատում պատասխանատվությունից: ProZ.com-ը չի հաստատում կամ երաշխավորում այստեղ զետեղված կարծիքների ճշգրտությունը։ ProZ.com-ն իրեն իրավունք է վերապահում (սակայն որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում) հեռացնելու կամ խմբագրելու այստեղ զետեղված հայտարարություններից ցանկացածը։ ProZ.com-ի աշխատակիցները չեն կարդում և արտոնում այստեղ հրապարակված նյութերը, այս էջերը մշտապես հսկող մոդերատոր չկա, ուստի ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում այստեղ նշված նյութերի բովանդակության համար։

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 169,750 entries across 14,185 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Կրկին աշխատելու հավանականությունը
Հաջորդը

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Իմանալ ավելին

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search