ProZ.com Member Only Feature Access limited

Your access to the information in the ProZ.com Blue Board record is limited.
To gain full access, consider becoming a professional or business ProZ.com member.

Past 5 years
5 22 entries
Past 12 months
5 3 entries
Fluent Translations
One Voice for a Global Village
ProZ.com Member Only Feature Outsourcer contact details are a ProZ.com member-only feature.
Մասնագիտական անդամություն
Business membership

Entries for this outsourcer

Ամսաթիվը Ծառայություն տրամադրող KudoZ Դիտողություն LWA
Sep 24, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

610

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 24, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

28

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 31, 2020
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

171

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 05, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

16

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 04, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

260

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 04, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 29, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

458

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 16, 2019
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

411

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 25, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

794

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jul 03, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

48

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 28, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

333

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 27, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

1,001

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Jan 14, 2018
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

58

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Dec 18, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Nov 08, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Sep 25, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Aug 19, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

2,400

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
May 02, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 22, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

4

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Apr 21, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 28, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

0

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5
Mar 10, 2017
ProZ.com Profile photo

 ProZ.com Member Only Feature Service provider details are a ProZ.com member-only feature

133

ProZ.com Member Only Feature Entry comments are a ProZ.com member-only feature

5

Jobs posted by this outsourcer

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

WWA reviews given by this outsourcer

ProZ.com Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com Member Only Feature

This section is only available to ProZ.com members.

ProZ.com Blue Board Professional Member Only Feature

Ազատում պատասխանատվությունից: ProZ.com-ը չի հաստատում կամ երաշխավորում այստեղ զետեղված կարծիքների ճշգրտությունը։ ProZ.com-ն իրեն իրավունք է վերապահում (սակայն որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում) հեռացնելու կամ խմբագրելու այստեղ զետեղված հայտարարություններից ցանկացածը։ ProZ.com-ի աշխատակիցները չեն կարդում և արտոնում այստեղ հրապարակված նյութերը, այս էջերը մշտապես հսկող մոդերատոր չկա, ուստի ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում այստեղ նշված նյութերի բովանդակության համար։

A searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

The ProZ.com Blue Board has been an important risk management tool for language service providers since 2001 and includes 169,251 entries across 14,160 outsourcers.


Did you know you can access the Blue Board on ProZ.com's mobile app? The ProZ.com mobile app is available on the Google Play Store and Apple App Store.

ProZ.com Mobile App

Start a new entry

Կրկին աշխատելու հավանականությունը
Հաջորդը

ProZ.com Professional Member Only Feature ProZ.com membership

ProZ.com members enjoy unlimited access to all Blue Board records. This includes:

 • Complete access to outsourcer contact information
 • LWA entries
 • Outsourcer entry comments and comment search
 • The ability to apply to outsourcers that are actively accepting applications from freelancers
 • Graphs, visualizations, and detailed statistics on LWA entries
 • Access to the edit history of comments
 • Additional category ratings (members are able to see ratings entered by others for the outsourcers that they have rated. ProZ.com Plus subscribers are further able to view ratings entered for outsourcers that they have not worked for)
Իմանալ ավելին

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

Jobs
 • All of ProZ.com
 • Բառերի որոնում
 • Պատվերներ
 • Ֆորումներ
 • Multiple search