ProZ.com profile photo
Services
Translation, Transcreation, Subtitling, Website localization, Software localization, Editing/proofreading, Desktop publishing, Copywriting, Project management
Languages
անգլերենից տայլանդերեն, տայլանդերենից անգլերեն
Specializes in
Գովազդ / Հասարակական կապեր, Արվեստ, կիրառական արվեստ և արհեստ, Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում, and 7 more.
Native in
անգլերեն (Variant: US) Native in անգլերեն, տայլանդերեն (Variant: Central / Standard) Native in տայլանդերեն
ProZ.com profile photo
Richard Cross

Apr 03, 2018

Average WWA rating given: 5.00

(6 entries)

ProZ.com Blue Board English Monitor
Avg. LWA : 5 (5 entries)
pinned feedback
Tanya is a truly exceptional translator. She is totally bilingual, great to deal with and very responsive. She's efficient, hard-working and fast - this superb translator is highly recommended!
ProZ.com profile photo
TerraTrans

Jun 12, 2020

Average WWA rating given: 5.00

(71 entries)

ProZ.com Blue Board Terra Translations / Antonio Areco
Avg. LWA : 4.9 (34 entries)
We have worked with Tanya in several localization projects from English into Thai and she has always delivered a top-quality work within the required deadlines. We would totally recommend her work!
ProZ.com profile photo
Nicolás Vercesi

Nov 22, 2018

ProZ.com Blue Board Scuba Translations
Avg. LWA : 5 (28 entries)
It was great working with Tanya. She provided outstanding work in a promptly manner - really recommended!
ProZ.com profile photo
Nicolás Vercesi

Apr 19, 2018

Average WWA rating given: 5.00

(8 entries)

ProZ.com Blue Board Scuba Translations
Avg. LWA : 5 (28 entries)
Tanya was a great find for our company - she delivered great work and took extra time to review text that was out of scope. Thoroughly recommended!!!
ProZ.com profile photo
Kukwan Sangsiri (U-Pass International Education)

Mar 23, 2017

Tanya is a responsible and helpful translator. She can be able to translate in many fields. Also, she has done all documents in time.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Mar 27, 2017
Kukwan Sangsiri (U-Pass International Education)

Willing to work with again: Yes

Mar 19, 2017
Chidsupang Chaiwiroj (MASS Connect Ltd.)

Willing to work with again: Yes

There is no other feedback to show at this time.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search