ProZ.com profile photo
Services
Translation, Copywriting, Editing/proofreading, MT post-editing
Languages
ֆրանսերենից անգլերեն, անգլերեն
Specializes in
Արվեստ, կիրառական արվեստ և արհեստ
Native in
անգլերեն (Variants: US, Australian, British, New Zealand, UK, French, UK, US, British, New Zealand) Native in անգլերեն

8 positive reviews


ProZ.com profile photo
ComtecTrans

May 08, 2019

ProZ.com Blue Board Comtec Translations
Avg. LWA : 4.7 (29 entries)
Sasha is a great translator. She always delivers on time and is very professional and friendly. It has been a pleasure working with her for all these years and we would highly recommend her for collaboration!
...View reply
ProZ.com profile photo
Sasha Barral-Robinson (this provider)

Thanks so much for this feedback. It's a pleasure working with you too!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Apr 07, 2020
(Cogen SA)

Willing to work with again: Yes

Jul 03, 2019
(Cogen SA)

Willing to work with again: Yes

Jan 15, 2018
(LDS FORUM TRADUCTION)

Willing to work with again: Yes

Nov 16, 2017
(Tamara Lise)

Willing to work with again: Yes

Jul 01, 2016
(Amplexor Deutschland GmbH)

Willing to work with again: Yes

Jan 06, 2016
(Exequo)

ProZ.com Blue Board ExeQuo
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Feb 16, 2010
technicis 92 (X)

Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Sasha Barral-Robinson a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search