ProZ.com profile photo
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Training, MT post-editing
Languages
անգլերենից հունարեն, հունարենից անգլերեն, հունարեն (հին)ից անգլերեն
Specializes in
Բժշկական (ընդհանուր), Բժշկական՝ դեղագործություն, Իրավունք՝ պայմանագրեր, and 7 more.
Native in
հունարեն (Variants: Modern, Cypriot) Native in հունարեն, անգլերեն (Variant: UK) Native in անգլերեն
pinned feedback
Fast delivery and excellent communication. I definitely recommend her.
ProZ.com profile photo
ATLASTRANS

Sep 28, 2020

Average WWA rating given: 3.67

(3 entries)

ProZ.com Blue Board Atlas Translation Agency
Avg. LWA : 5 (9 entries)
Very good translator
ProZ.com profile photo
b2btranslations

Feb 03, 2011

ProZ.com Blue Board B2B Translations
Avg. LWA : 5 (6 entries)
Natassa was very helpful in providing not only the Greek Translation that I needed but helping me find a Turkish translator as well. Great to work with!
...View reply
ProZ.com profile photo
Natassa Tsokkou (this provider)

Was a pleasure working with your company! Great communication and would definately like to work with you again!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Oct 18, 2019
fgomez1

ProZ.com Blue Board World Communications
Avg. LWA : 5 (7 entries)
Willing to work with again: Yes

Aug 15, 2019
atef Sharia

ProZ.com Blue Board atef Sharia
Avg. LWA : 5 (2 entries)
Willing to work with again: Yes

There is no other feedback to show at this time.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search