ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, MT post-editing
Languages
անգլերենից ռուսերեն, անգլերեն, ռուսերեն
Specializes in
Բժշկական՝ դեղագործություն, Կենսաբանություն (-տեխ,-քիմ, միկրո-), Բժշկական՝ սարքեր, and 4 more.
Native in
ռուսերեն Native in ռուսերեն

2 positive reviews


ProZ.com profile photo
Olga Matveeva

Jan 26, 2016

I discovered Tatiana as English-Russian translator accidentally browsing Шnternet. It was my lucky moment! After this moment few times Tatiana translated long and complicated scientific texts from English to Russian for me with great skill and attention to details. I am bilingual myself, but I can’t translate long texts with such accuracy and linguistic skill as Tatiana did for me. I am very happy with the translations that Tatiana sent to me. The translated texts didn’t require further editorial corrections.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Nov 10, 2014
Andrea Fernandes (LUZ, Inc)

ProZ.com Blue Board LUZ, Inc. / LUZ Inc.
Avg. LWA : 4.2 (5 entries)
Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Tatiana Nikitina a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search