ProZ.com profile photo
Services
Website localization, Interpreting, Editing/proofreading, Software localization, Transcription, Vendor management, Voiceover (dubbing)
Languages
անգլերենից եբրայերեն, անգլերենից ռուսերեն, եբրայերենից ռուսերեն, and 3 more.
Specializes in
Ներդրում / արժեթղթեր, Բժշկական՝ առողջապահություն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), and 7 more.
Native in
եբրայերեն Native in եբրայերեն, ռուսերեն Native in ռուսերեն
ProZ.com profile photo
Alfredo Nomeisky (Alfredo Nomeisky Authorized dealer 304205800 )

Feb 16, 2020

ProZ.com Blue Board Click-Translation
Avg. LWA : 5 (1 entry)
I'm working with Victor from more than 2 years ago. Never miss a deadline, He is a very serious professional, always ready to help for small and big projects as well.
...View reply
ProZ.com profile photo
Victor Kalinkovitsky (this provider)

Thanks

A serious translator willing even cooperate after delivery with doing the job perfect. Thank you, Victor! Jaroslav Suk from East-West Service, Sweden
...View reply
ProZ.com profile photo
Victor Kalinkovitsky (this provider)

Thank you very much! Happy to work with you.

ProZ.com profile photo
Julia Vanina

Feb 05, 2019

Average WWA rating given: 5.00

(15 entries)

Victor is fast, reliable and responsive! Good translation quality. highly recommended!
...View reply
ProZ.com profile photo
Victor Kalinkovitsky (this provider)

Thank you very much! Happy to work with you.

ProZ.com profile photo
(The Locmasters, LLC)

Oct 03, 2018

ProZ.com Blue Board TheLocMasters
Avg. LWA : 4.9 (151 entries)
good work , on time & highly recommended
...View reply
ProZ.com profile photo
Victor Kalinkovitsky (this provider)

Thank you very much! Happy to work with you.

ProZ.com profile photo
(The Locmasters, LLC)

Jul 30, 2018

ProZ.com Blue Board TheLocMasters
Avg. LWA : 4.9 (151 entries)
good work , recommended
...View reply
ProZ.com profile photo
Victor Kalinkovitsky (this provider)

Thanks a lot! Happy to work with you!

ProZ.com profile photo
TheLocMasters

May 23, 2018

ProZ.com Blue Board TheLocMasters
Avg. LWA : 4.9 (151 entries)
work on time , reliable & recommended
...View reply
ProZ.com profile photo
Victor Kalinkovitsky (this provider)

Thank you very much! Happy to work with you.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

May 10, 2020
Tanya (Consul)

Willing to work with again: Yes

Feb 08, 2019
Josef Berelehis

ProZ.com Blue Board ortrans
Avg. LWA : 5 (1 entry)
Willing to work with again: Yes

Feb 05, 2019
Julia Vanina

Apr 05, 2018
ttgmea

ProZ.com Blue Board The Translation Gate, LLC
Avg. LWA : 4.6 (517 entries)

Apr 04, 2018
Ekaterina (Glasha consulting)

Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Victor Kalinkovitsky a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search