ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading
Languages
անգլերենից ռուսերեն
Specializes in
Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, Միջանք / Բազմամիջանք, Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում, and 2 more.
Native in
ռուսերեն Native in ռուսերեն
ProZ.com profile photo
Andovar

May 23, 2012

ProZ.com Blue Board Andovar Pte Ltd
Avg. LWA : 4.8 (79 entries)
Danila is very co-operative and easy to work with. He's able to meet deadlines even on large, urgent projects. Our client is very happy with the translation. Thanks for the great job!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Nov 10, 2017
Andovar

ProZ.com Blue Board Andovar Pte Ltd
Avg. LWA : 4.8 (79 entries)

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Danila Nyurkin a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search