https://arm.proz.com/feedback-card/1686407
ProZ.com profile photo
Services
Translation, Editing/proofreading, Subtitling, MT post-editing
Languages
անգլերենից թուրքերեն, թուրքերենից անգլերեն
Specializes in
Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Կառավարում, Կադրեր, and 7 more.
Native in
թուրքերեն Native in թուրքերեն

4 positive reviews


Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Mar 03, 2021
Tarun Agrawal

ProZ.com Blue Board Alchemy Translation
Avg. LWA : 5 (41 entries)
Willing to work with again: Yes

May 21, 2019
acclaro

ProZ.com Blue Board Acclaro / Acclaro Inc.
Avg. LWA : 4.8 (42 entries)
Willing to work with again: Yes

Jun 25, 2018
tomedes

Willing to work with again: Yes

Oct 28, 2016
Gengo.com (Gengo / previously: myGengo )

ProZ.com Blue Board Gengo / previously: myGengo
Avg. LWA : 4.7 (26 entries)
Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Soner Cubukcu a rating.