ProZ.com profile photo
Services
Translation, Software localization
Languages
թուրքերենից անգլերեն, անգլերենից թուրքերեն, իսպաներենից թուրքերեն
Specializes in
Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Զբոսաշրջություն և ճամփորդություն, Հասարակական գիտություններ, սոցիոլոգիա, բարոյագիտություն և այլն, and 7 more.
Native in
թուրքերեն Native in թուրքերեն

4 positive reviews


ProZ.com profile photo
anitha gomathy

Oct 29, 2019

ProZ.com Blue Board anitha gomathy
Avg. LWA : 5 (39 entries)
It was really nice to work with Omer. He was really helpful. I will give works to him again. Thank you Omer. Anitha
ProZ.com profile photo
Loca_Different

Jul 18, 2019

ProZ.com Blue Board LocaDifferent
Avg. LWA : 5 (9 entries)
Very good translation quality, and quickly responsive!
ProZ.com profile photo
Loca_Different

Jul 18, 2019

ProZ.com Blue Board LocaDifferent
Avg. LWA : 5 (9 entries)
Very good translation quality, and quickly responsive! One of our trusted freelancers.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Oct 27, 2019
Angela Song

Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Omer faruk apak a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search