ProZ.com profile photo
Services
Software localization, Website localization, Editing/proofreading, MT post-editing, Transcreation, Translation, Subtitling
Languages
անգլերենից պորտուգալերեն, ֆրանսերենից պորտուգալերեն, չինարենից պորտուգալերեն
Specializes in
Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, Համակարգիչներ՝ ծրագրագրաշարեր, Համացանց, էլեկտրոնային առևտուր, and 7 more.
Native in
պորտուգալերեն (Variant: Brazilian) Native in պորտուգալերեն
ProZ.com profile photo
Asian-MS

May 06, 2019

Average WWA rating given: 5.00

(13 entries)

ProZ.com Blue Board Asian Multilingual Services
Avg. LWA : 5 (21 entries)
Very professional! Strongly recommended!

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Sep 17, 2019
Irene Castellano

ProZ.com Blue Board Pink Noise
Avg. LWA : 2.3 (3 entries)
Willing to work with again: Yes

Jul 22, 2019
Asian-MS

ProZ.com Blue Board Asian Multilingual Services
Avg. LWA : 5 (21 entries)
Willing to work with again: Yes

Mar 31, 2018
fabikanan

Willing to work with again: Yes

Jan 04, 2018
FaleAlfa (X)

ProZ.com Blue Board Fale Alfa Language Consultancy
Avg. LWA : 4 (5 entries)
Willing to work with again: Yes

Dec 20, 2017
Kielet (X)

ProZ.com Blue Board KIELET, S.L.
Avg. LWA : 2.9 (8 entries)
Willing to work with again: Yes
ProZ.com profile photo
Andre Ribeiro

Oct 21, 2019

High class professional, always showing expertise and capacity to meet clients' expectations.
Jônatas is very skilled and it's great working with him. He never misses deadlines, provides excelent translations and is always willing to discuss with the team to find the best translation.
ProZ.com profile photo
Karina Cunha

Aug 31, 2018

Jônatas is an amazing professional, he is thorough in what he does. Would love to work with him again.
ProZ.com profile photo
fabikanan

Mar 31, 2018

Jônatas has already worked with me for a couple of times. He is an excellent professional, very responsible with deadlines and with the quality of his work. I'd definitely work with him in the future.
ProZ.com profile photo
Mário Messias

Mar 29, 2018

Jônatas is an excellent and experienced professional. He's very easy to work with, responsive, competent and a top notch linguist.
ProZ.com profile photo
Arina Alba

Oct 31, 2017

Jonatas is an extremely responsible, careful and skilful translator. It is great to work with someone we can trust.
ProZ.com profile photo
Thomas Melo

Aug 17, 2016

Jônatas is a gifted and hard-working person when it comes to languages. Apart from his natural talent, he is a good team-player and perfectionist.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search