ProZ.com profile photo
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, Training, Project management, MT post-editing, Transcription, Copywriting
Languages
անգլերենից թուրքերեն, թուրքերենից անգլերեն, գերմաներենից թուրքերեն, and 3 more.
Specializes in
Ֆինանսներ (ընդհանուր), Գործարարություն / առևտուր (ընդհանուր), Շուկայավարություն / Շուկայի հետազոտում, and 4 more.
Native in
թուրքերեն (Variant: Standard-İstanbul ) Native in թուրքերեն

13 positive reviews


ProZ.com profile photo
Victor Torstein

Aug 01, 2019

ProZ.com Blue Board northspeech
Avg. LWA : 5 (11 entries)
Murat is a great translator and a really pleasant person to work with. We enjoyed working with this translator.
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

ProZ.com profile photo
Erhan Aksu

May 31, 2019

He's a dedicated and reliable translator. He completed the project on time and very well. Will work again.
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

ProZ.com profile photo
HQtranslate

Dec 10, 2016

ProZ.com Blue Board HQ-translate
Avg. LWA : 5 (8 entries)
Responsible and attentive to details, Murat is able to produce high quality translations within tight deadlines. We recommend him!
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

ProZ.com profile photo
İbrahim Kaya

Nov 13, 2016

I hired Murat for one translation project and I am very satisfied with his service in total - responsiveness, responsibility, high professionalism.
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Nov 06, 2020
Tolq.com

ProZ.com Blue Board Tolq.com
Avg. LWA : 4.8 (94 entries)
Willing to work with again: Yes

Oct 31, 2019
Acolad

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Apr 22, 2019
DuxTranslations

ProZ.com Blue Board duxtranslations / DUX Translations
Avg. LWA : 5 (91 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Mar 19, 2019
(Tilti Systems Ltd. - Martyna Mikolajczak)

ProZ.com Blue Board Tilti Systems Ltd.
Avg. LWA : 5 (31 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Mar 01, 2019
Sprachmeister Berlin-Translatione GmbH Agentur für Sprachdienstleistungen

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Jul 30, 2018
Tilti

ProZ.com Blue Board Tilti Systems Ltd.
Avg. LWA : 5 (31 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

May 18, 2018
Inese Ozola ( Tilti Systems SIA)

ProZ.com Blue Board Tilti Systems Ltd.
Avg. LWA : 5 (31 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Apr 12, 2018
Jessica Tshiosha (Wonder Words)

ProZ.com Blue Board Wonder Words
Avg. LWA : 5 (11 entries)
Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

Nov 13, 2016
Yasemin Özyiğit

Willing to work with again: Yes
...View reply
ProZ.com profile photo
Murat Söker (this provider)

Thank you.

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Murat Söker a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search