https://arm.proz.com/feedback-card/2270329
ProZ.com profile photo
Services
Translation, Transcription, MT post-editing, Subtitling, Voiceover (dubbing), Software localization, Website localization, Editing/proofreading, Interpreting, Copywriting
Languages
չինարենից իտալերեն, անգլերենից իտալերեն, իտալերենից անգլերեն, and 2 more.
Specializes in
Համակարգիչներ՝ ծրագրագրաշարեր, Խոհարարություն / Խոհարարագիտություն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), and 7 more.
Native in
իտալերեն (Variants: Standard-Italy, Apulian, Pugliese / Salentino, Venetian) 
ProZ.com profile photo
Don Green

Oct 08, 2019

Exceelent communication and fast turnaround

Outsourcer feedback
(Those who did not leave a comment)

Oct 09, 2017

Willing to work with again: Yes

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Antonio Leggieri a rating.