ProZ.com profile photo
Services
Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Subtitling, Transcription
Languages
ֆարսիից անգլերեն, անգլերենից ֆարսի
Specializes in
Գյուղատնտեսություն, Զբոսաշրջություն և ճամփորդություն, Երաժշտություն, and 7 more.
Native in
ֆարսի Native in ֆարսի

5 positive reviews


ProZ.com profile photo
Dr. Mohsen Ajdari (Fasa University)

Oct 09, 2017

Her work was great.
ProZ.com profile photo
Dr. meisam moghadam (Fasa University)

Sep 27, 2017

Besides having a highly standard proficiency in English, she is hardworking and enjoys a knack of translation and professional writing skill.
ProZ.com profile photo
Anahita Bordbar (Ahvaz Azad University)

Sep 26, 2017

she has great enthusiasm for the exceptional quality of her work as a translator of written English to Persian. she is vigorous and meticulous in insisting on exact meanings for words, in both languages.
ProZ.com profile photo
Mohammadkarim Tahmasbi

Sep 23, 2017

She has a command of English. Highly proficient. Highly recommended!
ProZ.com profile photo
Dr. mike Jones (culture wars journal)

Sep 22, 2017

Habibe Shamsi did a great job translating my talk in Fasa from English to Farsi.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search