ProZ.com profile photo
Services
Translation, Subtitling, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Training, Copywriting
Languages
անգլերենից թուրքերեն, թուրքերենից անգլերեն, թուրքերեն
Specializes in
Բժշկական (ընդհանուր), Խաղեր / Տեսախաղեր / Մոլեխաղեր / Խաղատուն, ՏՏ (Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ), and 7 more.
Native in
թուրքերեն Native in թուրքերեն

2 positive reviews


ProZ.com profile photo
D.A. Languages

Jun 17, 2019

ProZ.com Blue Board D.A Languages Ltd.
Avg. LWA : 4.9 (17 entries)
Ozan is very professional, never rejects projects and often delivers early. It is a pleasure to work with him!
ProZ.com profile photo
Indira Serikbay

Jun 17, 2019

ProZ.com Blue Board Translators Group LLP
Avg. LWA : 5 (2 entries)
Ozan is a reliable and knowledgeable translator with great sense of cooperation. He did an excellent job and also ensured formatting/layout, which is always a good thing.

This sevice provider has not yet received any colleague feedback.

Have you worked alongside this service provider? Leave Ozan Çapraz a rating.

Your current localization setting

հայերեն

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Բառերի որոնում
  • Պատվերներ
  • Ֆորումներ
  • Multiple search